Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 815

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Łaskarzew

04.11.2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Łaskarzew w dniu 9 listopada 2023 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łaskarzew z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Skargi na Wójta Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łaskarzew” (Śp. Teresa Rutkowska).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na  rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 obowiązujących na terenie Gminy Łaskarzew.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032.
 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji.
   

  Przewodniczący Rady Gminy 
  / - / Jerzy Błachnio
   

  Załącznik:

  1. Zawiadomienie z dnia 27 października 2023 roku (plik PDF 482 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.