Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 74

Gminne Spotkanie Noworoczne

14.02.2018

Ponad 200 osób odpowiedziało na zaproszenie Wójta Gminy Łaskarzew Mariana Janisiewicza i Przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Błachnio pojawiając się na zorganizowanym po raz trzeci Spotkaniu Noworocznym, które w tym roku odbyło się 10 lutego w sali OSP Grabina. Było to spotkanie dla osób, które poprzez swoją pracę i działania tworzą społeczność Gminy Łaskarzew.

Wójt Gminy Marian Janisiewicz w swoim przemówieniu dokonał podsumowań tego, co się udało w minionym roku, oraz przedstawił plany dotyczące tego, co gmina ma do zrobienia i co zamierza dokonać w najbliższym okresie.

Wspominał o wykonanych przebudowach dróg na terenie gminy. Dotyczy to zarówno dróg gminnych jak i powiatowych. W 2017 roku Gmina wykonała przebudowę drogi gminnej w Starym Helenowie oraz drogi gminnej Izdebno-Kolonia - Wola Rowska.

Ponadto w ramach dobrej współpracy z Powiatem Garwolińskim w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy udzielono dotacji na przebudowę dróg powiatowych: drogi powiatowej Łaskarzew-Maciejowice, którą dofinansowaliśmy kwotą 250 tys. zł oraz drogi w Izdebnie, na którą przeznaczono środki w wysokości 188 tys. zł. W Celinowie powstał chodnik dla pieszych. Przeprowadzono przebudowę drogi za szkołą w Starym Pilczynie. Na bieżąco remontowane były drogi gminne nieutwardzone poprzez wyrównanie ich tłuczniem i żwirem, czyszczono rowy, montowano przepusty. Wymieniono dachy na budynkach OSP w Melanowie i Dąbrowie, wykonany został remont świetlicy w Woli Łaskarzewskiej, ogrzewanie budynków WDL w Lewikowie i Budach Krępskich. Najmłodsi mieszkańcy gminy mogą cieszyć się kolejnymi, nowymi i bezpiecznymi placami zabaw przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowym Pilczynie, Wiejskim Domu Ludowym w Starym Helenowie i przy świetlicy wiejskiej w OSP Grabina. Wraz z końcem roku udało się zakończyć inwestycję polegającą na Utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Pilczynie.

Przedstawiając plany Gminy na najbliższe miesiące Wójt wspominał o zamiarze przebudowy dróg gminnych m.in. w Starym Helenowie, Leokadii, Krzywdzie oraz drogi powiatowej w Woli Łaskarzewskiej (również przy udziale środków finansowych Gminy), o dużej rozbudowie budynków świetlic wiejskich w Woli Rowskiej i Uścieńcu, Biblioteki w Nowym Pilczynie, modernizacji świetlicy w budynku OSP Stary Pilczyn oraz świetlicy wiejskiej w Zygmuntach, remoncie WDL w Lewikowie.  Coraz bliżej jest budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dąbrowie oraz rozbudowa sieci wodociągowej. Wspominając również o planowanych zadaniach w ramach funduszu sołeckiego Wójt wyraził zadowolenie, że w ostatnich latach nastąpiło zdecydowane ożywienie współpracy z sołectwami i całą społecznością lokalną.

Następnym punktem Spotkania było wręczenie podziękowań dla osób, które w sposób szczególny swoim zaangażowaniem, życzliwością i osobistym wkładem przyczyniały się do rozwoju Gminy Łaskarzew.

Podziękowania wręczane przez Wójta Mariana Janisiewicza i Przewodniczącego Jerzego Błachnio w postaci pamiątkowych piór i grawerek otrzymali:

 • Pani Maria Koc – Wicemarszałek Senatu RP – w imieniu Pani Marszałek podziękowania odebrał Pan Michał Jaworski – doradca Pani Marszałek
 • Pan Grzegorz Woźniak – Poseł na Sejm RP
 • Pan Krzysztof Żochowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 • Ksiądz Dziekan – Edmund Szarek – Proboszcz Parafii Łaskarzew – w imieniu księdza Proboszcza podziękowania odebrał ksiądz Dariusz Konieczny
 • Pan Marek Chciałowski – Starosta Powiatu Garwolińskiego
 • Pan Marek Ziędalski – Radny Powiatu Garwolińskiego
 • Pan Józef Tomala – Radny Powiatu Garwolińskiego
 • Pana Janusz Krawczyk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Garwolinie
 • Pan Marek Jonczak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie
 • Pani Lidia Sopel-Sereja – Burmistrzowi Miasta Łaskarzew
 • Radni i Sołtysi Gminy Łaskarzew
 • Pan Sławomir Wrzosek – Prezes Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie
 • Pan Stanisław Niezgoda – Prezes Banku Spółdzielczego w Łaskarzewie
 • Pan Stefan Mazurek – Kierownik Rejonu Garwolin Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 • Asp. Sztab. Dariusz Paziewski – kierownik posterunku policji w Łaskarzewie
 • Mł. asp. Łukasz Wasiński – dzielnicowy gminy Łaskarzew
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Grabinie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebnie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Melanowie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Pilczynie
 • Ochotnicza Straż Pożarna Uścieniec-Krzywda
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Łaskarzewskiej
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Rowskiej
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Łaskarzewie
 • Pracownicy Zespołu Szkół w Starym Pilczynie
 • Pracownicy Zespołu Szkół w Izdebnie
 • Pracownicy Szkoły Podstawowej w Krzywdzie
 • Pracownicy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej
 • Pan Zbigniew Karwowski – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Woli Rowskiej Koła Gospodyń Wiejskich w Izdebnie
 • Koło Gospodyń Wiejskich Uścieniec-Krzywda
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Melanowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Sośnince
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Pilczynie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Łaskarzewskiej
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Wolanki” w Woli Rowskiej
 • Stowarzyszenie „Kacprowianki” w Kacprówku
 • Klub Kobiet Aktywnych w Budlu
 • Klub Kobiet Aktywnych w Dąbrowie
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Łaskarzew „Sięgamy Sukcesu”
 • Pani Aldona Woźniak – Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie
 • Pani Agnieszka Baran – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie
 • Klub Sportowy „Snajper” Sośninka
 • Klub Sportowy „Absolwent” Budel
 • Klub Sportowy „AVE” Krzywda
 • Pan Filip Rutkowski
 • Pani Hanna Gaładyk – pracownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 • Pan Marian Korycki – wieloletni wójt gminy Łaskarzew
 • Pani Skarbnik Hanna Seremak
 • Pani Sekretarz Hanna Cichecka
 • Przedsiębiorcy i wykonawcy:
  • Pan Zenon Tomaszek
  • Pan Tadeusz Pogoda
  • Pan Marian Głaszczka
  • Pan Sławomir Cichecki
  • Pan Albert Wysocki
  • Pan Krzysztof Korycki
  • Pan Marek Żak
  • Pan Kazimierz Wiącek
 • Rolnicy:
  • Pan Tomasz Błachnio
  • Pan Wojciech Konopacki
  • Pan Michał Janisiewicz
  • Pan Adam Olechowski
  • Pan Krzysztof Salach

Ostatnim punktem tej części spotkania było wręczenie przez Przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Błachnio podziękowań dla Wójta Gminy Mariana Janisiewicza oraz Zastępcy Wójta Sylwii Szopy.

Wszystkim zebranym Przewodniczący złożył noworoczne życzenia wytrwałości, optymizmu i chęci do działania oraz życzliwości i zrozumienia.

Po przemówieniach zaproszonych gości w części artystycznej wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzywdzie pod kierunkiem Moniki Marciniak.


Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.