Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 738

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

14.03.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie informuje, iż przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym zatrudni osobę na stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Kryteria doboru kandydatów na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej:

I. Wymagania niezbędne:

 1. Asystentem osobisty osoby niepełnosprawnej może być osoba, która posiada :
  • dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,

lub

 • co najmniej 6 - miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 1. oświadczenie o niekaralności,
 2. nieposzlakowaną opinie,
 3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe: prawo jazdy kat. B

II. Pożądane cechy i kompetencje asystenta osoby niepełnosprawnej:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną,
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 3. empatia,
 4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną,
 5. odporność na sytuacje stresowe.

III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
 2. wyjściu powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

Asystent nie będzie świadczył usług medycznych, ani specjalistycznych usług opiekuńczych.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,
 4. druk kwestionariusza osobowego,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,
 6. Oświadczenie o niekaralności,
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 8. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

V. Forma zatrudnienia:

 1. umowa zlecenie.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie GOPS w Łaskarzewie, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy- Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - edycja 2023” lub listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie, 08-450 Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 24 marca 2023 r. do godziny 15.00.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaskarzewie, tel. 25 684 68 14

Szczegółowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz zasady realizacji zadania określa Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są pod linkiem https://gopslaskarzew.bip.gov.pl/nabor-do-pracy/695503_asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023.html oraz w załącznikach poniżej.


Łaskarzew, dnia 2023-03-14


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie
/-/ Marzena Bielecka

Załączniki:

 1. Szczegóły programu (plik DOCX 19,4 KB)
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata (plik DOC 49,0 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.