Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 675

Dożynki Gminno-Parafialne 2022

08.09.2022

Koniec lata to dla rolników czas radości oraz świętowania, połączony z dziękczynieniem za szczęśliwie ukończone żniwa i zbiór płodów ziemi. Tradycyjne dożynki, to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika. Święto radości i zadowolenia z zebranych plonów, będące podsumowaniem efektów ciężkiej rolniczej pracy.

Zgodnie z tradycją, w niedzielę 4 września 2022 r., mieszkańcy Gminy Łaskarzew obchodzili swoje doroczne Święto Plonów. W tym roku Dożynki Gminno – Parafialne odbyły się w Krzywdzie.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem korowodu dożynkowego na boisko przy Szkole Podstawowej w Krzywdzie. Korowód był prowadzony przez  poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Łaskarzew.

Mieszkańcy gminy i zaproszeni goście licznie uczestniczyli w polowej Mszy Świętej, odprawianej pod przewodnictwem Ks. Prałata Sławomira Niewęgłowskiego – Proboszcza Parafii pw. Krzyża Świętego w Łaskarzewie. Podczas Eucharystii poświęcono piękne wieńce dożynkowe, które zostały przygotowane przez poszczególne sołectwa. Uroczysty i podniosły charakter nabożeństwa nadała oprawa muzyczna w wykonaniu orkiestry strażackiej działającej przy ZG-M ZOSP RP w Łaskarzewie na czele z kapelmistrzem Janem Wieczorkiem.

Po uroczystej Mszy Świętej i poświęceniu darów dożynkowych nastąpiło przywitanie wszystkich osób zgromadzonych na gminno-parafialnym święcie plonów. Byli to: Ksiądz Prałat Sławomir Niewęgłowski i Wójt Gminy Łaskarzew – Marian Janisiewicz jako gospodarze uroczystości dożynkowych, Prezes Instytutu Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica Pan Krystian Jaworski, Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego Pan Marek Ziędalski, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Węgrowie – Pan Sławomir Wrzosek, Piotr Korycki – Komendant Zarządu Gminy i Miasta Związku OSP RP w Łaskarzewie, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Woli Rowskiej – Zbigniew Karwowski, Anna Laskowska – Burmistrz Miasta Łaskarzew, Henryk Dąbrowski – Sekretarz Miasta Łaskarzew, Bogumiła Głaszczka – Wójt Gminy Wilga, Sylwia Szopa – Zastępca Wójta Gminy Łaskarzew, Jerzy Błachnio – Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew wraz z radnymi, Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy Łaskarzew, Hanna Seremak – Skarbnik Gminy Łaskarzew, Marzena Bielecka – kierownik GOPS Łaskarzew, Beata Paziewska – Dyrektor ZS w Starym Pilczynie, Małgorzata Bondel – Dyrektor SP w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej, Elżbieta Gazda – Dyrektor ZS w Izdebnie, Monika Marciniak – Dyrektor SP w Krzywdzie, księża pracujący w Parafii Łaskarzew, pracownicy Urzędu Gminy Łaskarzew, placówek oświatowych i jednostek podległych, Jan Wieczorek – Kapelmistrza Orkiestry Zarządu Gminno – Miejskiego w Łaskarzewie wraz z orkiestrą, Marian Korycki – wieloletni Wójt Gminy Łaskarzew, Henryka Rutkowska, Dariusz Sadkowski, Maria i Jan Wojdat, Halina Niezgoda, Przedstawiciele rodziny Wiesława Trzpil, Teresa i Marian Głaszczka, Anna i Tomasz Błachnio, Anna i Adam Olechowscy, Maria i Krzysztof Salach, Dominika i Michał Janisiewicz, Krystyna i  Wojciech Konopaccy, Grażyna i Tadeusz Koryccy, Elżbieta i Julian Piesio, Barbara i Krzysztof Paziewscy, Elżbieta i Krzysztof Kościesza, Halina i Jarosław Kondej, Katarzyna i Andrzej Kołyska, Anna i Tomasz Rutkowscy, Teresa i Piotr Popiołek, Mariola i Grzegorz Zięcina, Jolanta i Marek Zięcina, Marzena i Dariusz Talarek, Marzena i Zbigniew Górka, Barbara i Jan Kopik, poczty sztandarowe oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy i miasta Łaskarzew oraz mieszkańcy gminy Łaskarzew.

Nie zabrakło również lokalnych przedsiębiorców – sponsorów:

 1. Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie,
 2. Firma Ekolider,
 3. Krzysztof Korycki F.H.U KORBUD Wola Łaskarzewska,
 4. Eugeniusz Owczarczyk ZDRÓJ Stary Pilczyn,
 5. Tomasz Głaszczka TOMBUD Kolonia Izdebno,
 6. Tadeusz Pogoda Zakład Usługowo-Handlowy Lewików,
 7. Kamil Leszek LEMAR Wola Łaskarzewska,
 8. Sławomir Cichecki F.H.U. DRZEWIARZ Ksawerynów,
 9. Iwona i Sebastian Nowak P.P.H.U. NOVAPLAST Sośninka ,
 10. Krzysztof Wysocki „WYSOCKI” Zakład Szewski Ksawerynów,
 11. Jacek Wysocki ALDIAN Uścieniec,
 12. Kazimierz Wiącek i Marek Żak Stacja Paliw KAMA Izdebno-Kolonia,
 13. Dariusz Zając ZAJĄCE-DARKOP Sośninka,
 14. Damian Zając DAMBRUK-SPORT Sośninka ,
 15. Waldemar Korycki WALTAR z Woli Łaskarzewskiej
 16. Karol Woźniak Usługi Remontowo-Wykończeniowe Stary Helenów,
 17. Marek Chmielak Usługi Brukarsko – Budowlane z Melanowa,
 18. Jan Paszkowski JANEX Sośninka,
 19. Łukasz Sawicki „Kryształ” Wanaty,
 20. Stanisław Grzeszczak Zakłady Mięsne Stary Pilczyn,
 21.  Krzysztof Kowalski Usługi Remontowo – Wykończeniowe Izdebno,
 22. Krzysztof Maraszek Profesjonalne Systemy Alarmowe Krzywda,
 23. Paweł Parol Wiktoria z Melanowa,
 24. Mateusz Pyl MAT INSTAL z Lewikowa,
 25. Sylwester Winek NOWY INSTAL z Uścieńca,
 26. Agnieszka Wojdat Firma Handlowo – Usługowa WOJDAT z Leokadii,  
 27. Dominika i Michał Janisiewicz z Izdebna,
 28. Maria i Krzysztof Salach z Uścieńca,
 29. Anna i Tomasz Błachnio z Leokadii,
 30. Elżbieta i Krzysztof Kościeszowie z Lipnik,
 31. Teresa i Marian Głaszczkowie z Łaskarzewa

Prowadzące uroczystość: Agnieszka Baran – Dyrektor GBP w Nowym Pilczynie i Aldona Wożniak – Dyrektor GDK w Starym Helenowie, serdecznie witały wszystkich sołtysów  wraz z delegacjami ze swoich sołectw, rolników z gminy Łaskarzew i z terenu powiatu garwolińskiego oraz wszystkie osoby przybyłe na tę uroczystość.

W dalszej części obchodów rozpoczęto ceremoniał dożynkowy, w którym to starostowie dożynek przekazali gospodarzowi dożynek chleb, który jest wyrazem braterstwa, przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi. W tym roku zaszczytu reprezentowania całej społeczności wiejskiej dostąpili Państwo Mariola i Paweł Wieczorkiewicz. Państwo Wieczorkiewiczowie prowadzą 12 ha gospodarstwo rolne, zajmują się produkcją roślinną i hodowlą trzody chlewnej. Są rodzicami dwójki dzieci – Szymona i Nikoli. Pracują również zawodowo w jednym z większych zakładów produkcyjnych na terenie powiatu garwolińskiego.

Dożynkowy bochen symbolizuje wszystko, co najpiękniejsze w tradycji polskiej wsi – codzienny trud, umiłowanie ziemi i troskę o zachowanie narodowej tożsamości. Wójt Marian Janisiewicz po otrzymaniu chleba upieczonego z tegorocznych ziaren zapewnił o sprawiedliwym podziale owoców ziemi. Oprawę artystyczną ceremoniału dożynkowego zapewnili przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z Krzywdy i Uścieńca przy akompaniamencie młodego artysty Bartłomieja Kocyka.

Po podziale bochnów chleba głos zabrał Wójt Gminy Łaskarzew Marian Janisiewicz, w swoim wystąpieniu mówił - Dożynki to ukoronowanie całorocznej pracy rolników, a jednocześnie dziękczynienie za plony i radość z ciężkiej pracy. Nie muszę mówić jak ciężka i niewdzięczna, ale bardzo ważna, jest praca rolnika, jak z wieloma problemami zmagają się rolnicy, tymi zależnymi i niezależnymi od aury.

W dalszej części uroczystości po raz kolejny zostały nadane tytuły „Honorowy Obywatel Gminy Łaskarzew”, oraz „Zasłużony dla Gminy Łaskarzew”. W gronie wyróżnionych znaleźli się: P. Henryka Rutkowska – wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, P. Dariusz Sadkowski – strażak i sympatyk OSP, emerytowany komendant powiatowy PSP w Garwolinie, P. Maria i Jan Wojdat – rolnicy i bardzo szanowani mieszkańcy Melanowa, P. Halina Niezgoda – wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Izdebnie. Tytuł Zasłużony dla Gminy Łaskarzew pośmiertnie otrzymał również wieloletni prezes OSP Stary Pilczyn  druh Wiesław Trzpil.

Statuetki laureatom wręczyli: Wójt Gminy Łaskarzew Marian Janisiewicz, Z-ca Wójta Gminy Łaskarzew Sylwia Szopa oraz Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Jerzy Błachnio.

Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości. Gratulacje i podziękowania dla włodarzy gminy popłynęły od Pana Krystiana Jaworskiego Prezesa Instytutu Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica, Wicestarosty Powiatu Garwolińskiego – Marka Ziędalskiego.  Pan Marek Ziędalski podziękował za organizację pięknej uroczystości , jak również pogratulował realizowanych inwestycji i pozyskanych środków zewnętrznych, oraz podziękował za bardzo dobrą współpracę z samorządem powiatu. Głos zabrała również Marcelina Kozubek reprezentująca Fundację Inicjatywa Słoneczna Strona Ulicy, która m. in. prowadzi działania na rzecz seniorów.

Listy od Prezydenta Andrzeja Dudy, który objął dożynki Patronatem Narodowym i  Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który współfinansował wydarzenie odczytała  P. Sylwia Szopa – Zastępca Wójta Gminy Łaskarzew.

Piękną tradycją dożynek wiejskich są konkursy na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy i Najciekawsze Stoisko promujące wieś. Komisja w składzie P. Krystian Jaworski – Przewodniczący, Hanna Seremak, Hanna Cichecka, Agnieszka Korycka i Aldona Woźniak dokonała oceny wieńców biorąc pod uwagę sposób wykonania, wygląd zewnętrzny, bogactwo  użytych elementów, zgodność z tradycyjną techniką i wytycznymi wykonywania wieńców dożynkowych w zakresie formy, materiału i techniki.

Nagrody w wysokości 500 zł otrzymały: KGW Wolanki z Woli Łaskarzewskiej, Aleksandrów, KGW Stary Pilczyn, KGW Sośninka, KGW Zielony Gaik z Krzywdy.

W konkursie na najciekawsze stoisko dożynkowe promujące wieś przyznano również nagrody w wysokości 500 zł, nagrody otrzymali: KGW Wolanki z Woli Łaskarzewskiej, KGW Cyganeczki z Woli Rowskiej, KGW Celinów, KGW Budel.

Fundatorem nagród jest Instytut Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica.

W części artystycznej na scenie zaprezentowali się:

 • Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzywdzie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Zielony Gaik w Krzywdzie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Pilczynianki w Starym Pilczynie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Melanowianki z Melanowa,
 • Koło Gospodyń Wiejskich z Uścieńca,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Cyganeczki z Woli Rowskiej,
 • Kapela Kacprówek,
 • Klub Senior + z Gminy Łaskarzew,
 • Koło Tańca Ludowego przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie,
 • Skolim,
 • WonerS,
 • Discors.

Gwiazdą Dożynek Gminno – Parafialnych był zespół AFTER PARTY.

Tegorocznym uroczystościom towarzyszyło bogactwo lokalnych tradycji oraz pokaz staropolskiej gościnności. Członkowie kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Łaskarzew przygotowali pięknie zaopatrzone stoiska z degustacją swojskiego jadła.

Dożynki Gminy Łaskarzew przeszły do historii jako niezwykle udana i bogata w atrakcje impreza, która zgromadziła wielu mieszkańców gminy. Uroczystość upłynęła w miłej atmosferze pod szyldem wielu wrażeń i dobrej zabawy, przy bardzo pięknej pogodzie.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować współorganizatorom wydarzenia Dożynki Gminno – Parafialne w Krzywdzie - Samorządowi Województwa Mazowieckiego i Instytutowi Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica za wsparcie finansowe, dzięki któremu mogliśmy kultywować piękne wiejskie tradycje, a tym samym mieliśmy możliwość wyrażenia szacunku dla pracy rolnika.

Tegoroczne święto plonów zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

Dziękujemy również Starostwu Powiatowemu w Garwolinie na czele z Panem Starostą Mirosławem Walickim i Panem Wicestarostą Markiem Ziędalskim, którzy włączyli się w organizację wydarzenia, przekazując stosowne upominki dla nagrodzonych oraz gadżety dla najmłodszych oraz objęli go swoim Patronatem Honorowym.

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.