Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 62

Otwarty konkurs ofert

16.01.2018

OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych z zakresu:

1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.:

1) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu;

2) współorganizowanie i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. z zakresu kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tj.:

1) zachowanie lokalnego dziedzictw kulturowego poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze gminnym, kultywujących tradycje regionalne,

2) promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i dokonań mieszkańców, którzy   przyczyniają się do rozwoju społeczno-kulturalnego gminy.


Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:

 1. w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laskarzew.pl
 2. na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Łaskarzewie,
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Łaskarzew www.laskarzew.pl


Oferty należy składać do dnia 8 lutego 2018 roku do godz. 10.00  w sekretariacie Urzędu Gminy w Łaskarzewie 08-450 Łaskarzew ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, lub drogą pocztową na wyżej wymieniony adres.

O terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu oferty do  sekretariatu Urzędu Gminy w Łaskarzewie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łaskarzew (pokój 18) oraz telefonicznie pod numerem (25) 68-45-024 w.24.

Uwaga: przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 180/2018 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia  16 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2018 roku.


Załączniki:

 1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
 2. OFERTA realizacji zadania publicznego
 3. Wzór UMOWY o realizację zadania publicznego
 4. SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego
 5. OŚWIADCZENIE o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 6. Zarządzenie Nr 180 z dnia 16 stycznia 2018 roku - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
 7. Zarządzenie Nr 180 z dnia 16 stycznia 2018 roku - (wersja do edycji)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.