Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 615

Otwarty konkurs ofert

11.02.2022

OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych z zakresu:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.:

1) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu;

2) współorganizowanie i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tj.:

1) zachowanie lokalnego dziedzictw kulturowego poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze gminnym, kultywujących tradycje regionalne,

2) promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i dokonań mieszkańców, którzy   przyczyniają się do rozwoju społeczno-kulturalnego gminy.


Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:

  1. w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laskarzew.pl
  2. na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Łaskarzewie,
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Łaskarzew www.laskarzew.pl


Oferty należy składać do dnia 10 marca 2022 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Łaskarzewie 08-450 Łaskarzew ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, lub drogą pocztową na wyżej wymieniony adres.

O terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy w Łaskarzewie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łaskarzew (pokój 18) oraz telefonicznie pod numerem (25) 68-45-024 w.24.

Uwaga: przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 227/2022 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.


Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 227/2022 z dnia 10 lutego 2021 roku - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku (plik PDF 515 KB)
  2. OFERTA realizacji zadania publicznego (plik DOCX 63,5 KB)
  3. OŚWIADCZENIE o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (plik DOC 34,5 KB)
  4. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne (plik DOCX 113 KB)
  5. SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego (plik DOCX 45,2 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.