Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 594

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

18.11.2021

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

 1. W dniach od 2 do 10 listopada 2021 r. przeprowadzone zostały konsultacje Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 2. Konsultacje przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1372 ze zm.), §3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXVIII/160/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 25 września 2013 r. w sprawie szczegółowego określenia sposobów konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenia Nr 206/2021 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 2 listopada 2021 r.
 3. Projekt Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 został umieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łaskarzew, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.laskarzew.pl.
 4. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie wyrażania pisemnych opinii drogą elektroniczną lub papierową.
 5. W ramach przeprowadzonych konsultacji została złoszona 1 propozycja do przedstawionego projektu Programu.
Lp. Wybrana część dokumentu Propozycja zmiany Stanowisko Wójta Gminy
1. §8 pkt 1 projektu współpracy:
Wysokość środków planowanych na zadania określone programem wynosi:
1) na zadanie publiczne określone w §6 pkt 1 - 40.000,00 złotych
§8 pkt 1 projektu współpracy:
Wysokość środków planowanych na zadania określone programem wynosi:
1) na zadanie publiczne określone w §6 pkt 1 - 50.000,00 złotych
Propozycja nie została uwzględniona
 1. Ponadto w dniu 9 listopada 2021 r. czyli w okresie trwania konsultacji wpłynęło pismo od jednej z organizacji z opisem prowadzonej przez nią działalności sportowej, propozycją przeprowadzenia kolejnych konsultacji dot. tej działalności oraz wnioskiem do przyszłorocznego budżetu gminy.
  Ze względu, że przedłożone dokumenty nie zachowują formy wymaganej Zarządzeniem Nr 206/2021 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 2 listopada 2021 r. (brak formularza i konkretnych propozycji zmian w odniesieniu do poszczególnych zapisów projektu Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022), przedstawione propozycje i wnioski nie zostały uwzględnione.
 2. Niniejsze sprawozdanie umieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łaskarzew, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.laskarzew.pl.
   

Łaskarzew, dnia 18.11.2021 r.

Wójt Gminy
/-/ Marian Janisiewicz


Szczegółowe informacje na temat przedmiotowej sprawy, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaskarzew - dział Konsultacje społeczne.

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.