Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 593

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Łaskarzew

09.11.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku  poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Łaskarzew w dniu 19 listopada 2021 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łaskarzew z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/163/2021 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego „PROMYCZEK” w Starym Helenowie oraz nadania Statutu Klubu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Łaskarzew.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Garwolińskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Łaskarzew.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Łaskarzew.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2021 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029.
 21. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 22. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych Gminy Łaskarzew oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Łaskarzew.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie sesji. 
   

  Przewodniczący Rady Gminy 
  / - / Jerzy Błachnio
   

  Załącznik:

  1. Zawiadomienie z dnia 9 listopada 2021 roku (plik PDF 156 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.