Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 587

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

18.10.2021

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Łaskarzew informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W związku z powyższym wyznacza się termin od 19 października 2021 r. do 19 grudnia 2021 r., na:

  1. odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
  2. złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy (tj.: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.).

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych powstających na nieruchomości oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 19 października 2020r. w sprawie objęcia organizacją odbioru odpadów komunalnych przez gminę nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020r. poz. 10653), gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych objęte zostały nieruchomości letniskowe oraz te które są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W związku z powyższym tylko właściciele w/w nieruchomości są uprawnieni do złożenia przedmiotowego oświadczenia.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.laskarzew.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łaskarzew (ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew).

Wójt Gminy
/ - / Marian Janisiewicz

Załącznik:

  1. Informacja Wójta Gminy Łaskarzew (plik PDF 542 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.