Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 578

NASZ PROMYCZEK OFICJALNIE OTWARTY

23.09.2021

22 września w Starym Helenowie miała miejsce niecodzienna uroczystość – symboliczne otwarcie pierwszej na terenie gminy Łaskarzew placówki zapewniającej opiekę nad dziećmi do lat 3 – Gminnego Klubu Dziecięcego PROMYCZEK w Starym Helenowie.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm RP – Grzegorz Woźniak, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach – Anna Kaszuba, Wicestarosta – Marek Ziędalski, Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego – Waldemar Trzaskowski, Burmistrz Miasta Łaskarzew – Anna Laskowska, Wójt Gminy Łaskarzew Marian Janisiewicz z pracownikami, Radni Gminy Łaskarzew na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Łaskarzew – Jerzym Błachnio, Kierownik Gminnego Klubu Dziecięcego PROMYCZEK w Starym Helenowie – Renata Wojdat, Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie – Aldona Woźniak, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie – Agnieszka Baran, Sołtys sołectwa Stary Helenów – Benedykt Ragus, Sołtys sołectwa Celinów – Marek Rutkowski, Wykonawca robót budowlanych przy Gminnym Klubie Dziecięcym – Jacek Zwierz z firmy REMAX.

Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem gości oraz przemówieniem Wójta Mariana Janisiewicza, który nakreślił historię powstania placówki. Mówił m.in.:

„Zapewnienie opieki dzieciom, zwłaszcza tym najmłodszym to jeden z nadrzędnych celów stawianych organom samorządowym w kraju. Dziś uroczyście oddajemy do użytku nową placówkę na mapie naszej gminy – Gminny Klub Dziecięcy PROMYCZEK w Starym Helenowie – zapewniający opiekę i edukację dla najmłodszych jej mieszkańców.

Idea  utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego na terenie gminy Łaskarzew pojawiała się już w ciągu ostatnich lat.  Do chwili obecnej na terenie gminy Łaskarzew nie było bowiem placówki świadczącej usługi opieki nad dziećmi do lat 3, dlatego rodzice zgłaszali potrzebę jej utworzenia. Z kolei budynek po byłej szkole w Starym Helenowie stał od kilkunastu lat niezagospodarowany i stanowił doskonałe miejsce do lokalizacji tego typu działalności. Jak Państwo zauważyliście zapewne, znajdujemy się w pięknym, cichym miejscu, działka jest duża, zadrzewiona, zlokalizowana z dala od hałasu i wzmożonego ruchu drogowego. W związku z powyższym realizacja inwestycji wydawała się  zasadna i możliwa.

Dzięki szybkiej decyzji Rady Gminy oraz  dofinansowaniu z resortowego programu MALUCH+ przystąpiliśmy do działania. W ciągu 4 miesięcy tego roku wyremontowaliśmy i przebudowaliśmy budynek. Podczas prac wymienione zostały instalacje hydrauliczne i elektryczne, utworzono instalację gazową. Powstały 3 sale zajęć z osobnymi łazienkami i szatniami wyposażone w klimatyzację. Na terenie wokół Klubu powstał plac zabaw oraz droga wjazdowa z kostki brukowej. Placówka została wyposażona w meble i sprzęt dla dzieci, kuchni, zaplecza, biura i toalet. Zakupiliśmy dużo pięknych zabawek.

Całkowita wartość zadania polegającego na utworzeniu Gminnego Klubu Dziecięcego wynosi 1.031.250,00 zł. Gmina otrzymała w 2021 roku dotację w ramach programu MALUCH+ w kwocie 825.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 8.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówki. Wkład własny Gminy Łaskarzew wynosi 206.250,00 zł na utworzenie Klubu oraz 71.553,00 zł na jego funkcjonowanie.

W tej chwili do placówki uczęszcza 15 dzieci, ale w dalszym ciągu prowadzimy nabór i czekamy na kolejne zgłoszenia, których mam nadzieję będzie stale przybywało”.

W wypowiedzi Wójta nie zabrakło również podziękowań i życzeń:

„W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. W sposób szczególny przede wszystkim Radzie Gminy za poparcie pomysłu i złożenia wniosku, Panu Wojewodzie – za przyznane dofinansowanie, Panu Wykonawcy Jackowi Zwierzowi – za podjęcie się realizacji robót w stosunkowo krótkim czasie i ich sprawne wykonanie. Dziękuję Panu Radnemu Maciejowi Wróblowi oraz mieszkańcom sołectwa Stary Helenów – za wsparcie i wszelką pracę przy realizacji zadania, w tym za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Pragnę nadmienić, że w najbliższych dniach dzięki zaangażowaniu Pana Radnego i mieszkańców oraz przy wsparciu finansowym, tym razem z samorządu województwa powstanie na terenie wokół budynku ogród kieszeniowy, który dopełni tego pięknego dzieła. Nie zapominamy również o powstałej ścieżce edukacyjno-ekologicznej dofinansowanej dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Banku Spółdzielczego w Łaskarzewie.

Żłobek podobnie jak przedszkole, to miejsce szczególne, do którego spod troskliwych objęć rodzica, mały człowiek wyrusza w wielką podróż zwaną „edukacją”.
Te pierwsze lata wychowania są najważniejszą bazą, fundamentem w rozwoju dziecka i jego osobowości. Dlatego obok doskonałej kadry ważne jest również środowisko, w którym dziecko przebywa.  Mamy nadzieję, że jako samorząd zrobiliśmy wszystko, aby to środowisko było przyjazne, kolorowe i inspirujące.

Na zakończenie chciałbym życzyć przede wszystkim dzieciom, ale też ich rodzicom, uśmiechu i radości z pobytu w nowej placówce, zaś kierownictwu i pracownikom Klubu samych sukcesów i powodzenia w pracy.

Sami sobie zaś życzymy, aby wszystkie miejsca w klubie były zajęte i żebyśmy szybko i sprawnie mogli rozliczyć otrzymane dofinansowanie”.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Poseł na Sejm RP – Grzegorz Woźniak, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach – Anna Kaszuba, Wójt Gminy Łaskarzew – Marian Janisiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew – Jerzy Błachnio, Radny Maciej Wróbel, Kierownik Gminnego Klubu Dziecięcego PROMYCZEK w Starym Helenowie – Renata Wojdat oraz Wykonawca robót budowlanych przy Gminnym Klubie Dziecięcym – Jacek Zwierz.

Ksiądz Piotr Osiński – wikariusz Parafii Łaskarzew, dokonał obrzędu poświęcenia placówki.

Następnie przyszedł czas na gratulacje, życzenia i upominki zaproszonych  gości, za które serdecznie dziękujemy.

Na koniec była możliwość zwiedzania placówki – oczywiście z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na trudną sytuację pandemiczną.

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.