Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 528

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Łaskarzew

09.06.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku  poz. 713 ze zm.) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Łaskarzew w dniu 14 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łaskarzew z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
 5. Debata społeczna w sprawie Raportu o stanie Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/163/2021 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego „PROMYCZEK” w Starym Helenowie oraz nadania Statutu Klubu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, ustalenia wysokości stawki opłaty podwyższonej i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łaskarzew i ustalenia wysokości stawki opłaty podwyższonej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łaskarzew na lata 2021-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029.
 15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie za 2020 rok.
 16. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Łaskarzew za rok 2020.
 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji. 
   

  Przewodniczący Rady Gminy 
  / - / Jerzy Błachnio
   

  Załącznik:

  1. Zawiadomienie z dnia 6 czerwca 2021 roku (plik PDF 307 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.