Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 508

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Łaskarzew

22.02.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku  poz. 713 ze zm.) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Łaskarzew w dniu 26 lutego 2021 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łaskarzew z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
 5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Sołtysa.
 6. Sprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Łaskarzew.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/151/2021 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, ośrodkach wsparcia (w tym w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli, oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łaskarzew w 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2021 rok.
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za 2020 rok.
 15. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji. 
   

  Przewodniczący Rady Gminy 
  / - / Jerzy Błachnio
   

  Załącznik:

  1. Zawiadomienie z dnia 19 lutego 2021 roku (plik PDF 152 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.