Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 504

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY ŁASKARZEW

12.02.2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łaskarzew,

W roku ubiegłym na terenie naszej gminy zauważalny i odczuwalny był bardzo pozytywny i chyba wyjątkowy na skalę naszego powiatu trend znacznego zmniejszenia ilości odpadów komunalnych produkowanych w gospodarstwach domowych. Zakładając, że taka sytuacja się utrzyma i nasi mieszkańcy w dalszym ciągu będą ograniczać ilość odpadów, przeprowadzając procedurę wyboru wykonawcy na rok 2021 oszacowaliśmy ilość odpadów w podobnej (chociaż zapobiegawczo - nieco wyższej) ilości. Oferta otrzymana w przetargu od firmy Ekolider pozwoliła na uniknięcie drastycznych podwyżek opłat za odpady uiszczane przez mieszkańców. W 2021 roku każdy z mieszkańców, który zadeklarował, że posiada na terenie nieruchomości kompostownik i tam gromadzi a następnie zagospodarowuje odpady zielone, ponosi opłatę identyczną jak w roku ubiegłym tj. 14,50 zł/osobę.  W przypadku, kiedy wystawia odpady zielone na zbiórkę objazdową, opłata miesięczna wynosi 20 zł/osobę. Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku kilkuosobowej rodziny, łączna opłata za odpady stanowi znaczne obciążenie dla budżetu domowego, ale początek stycznia witaliśmy z radością, że stawki nie wzrosły tak znacząco jak w innych gminach oraz nadzieją, że taki stan rzeczy uda się utrzymać.

Niestety już na początku lutego, kiedy otrzymaliśmy pierwszą fakturę od firmy Ekolider, wraz z raportami miesięcznymi, nasze nadzieje znacząco przygasły. Ilość śmieci oddanych w miesiącu styczniu znacząco wzrosła i pojawiło się dużo więcej odpadów niesegregowanych tzw. czarnych worków. Jeżeli taka sytuacja będzie się powtarzała, to z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że czeka nas przynajmniej 30-procentowa podwyżka opłat za odpady. Bolesna zapewne, ale nieunikniona. I dotknie każdego z mieszkańców, bo kwestia odpadów to pewnego rodzaju odpowiedzialność zbiorowa. Jeżeli bowiem ktoś z mieszkańców nie wypełnia rzetelnie swoich obowiązków w tym zakresie, to koszty pokrywamy wszyscy.

Dlatego w dniu dzisiejszym, tuż przed poniedziałkową zbiórką objazdową zwracamy się do wszystkich mieszkańców o odpowiedzialne podejście do tematu. Przede wszystkim ograniczajmy ilość produkowanych odpadów. Idźmy na zakupy z własną torbą, wybierajmy produkty bez zbędnych opakowań i targi zamiast supermarketów, kupujmy produkty na wagę, wykorzystujmy ponownie opakowania a tam gdzie to możliwe, wybierajmy opakowania zwrotne.

I drugi ważny apel do Państwa – SORTUJMY ODPADY! Im mniej śmieci trafi do czarnego worka, tym koszty dla nas wszystkich będą niższe. Podczas najbliższej zbiórki pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzą kontrole wybranych nieruchomości w zakresie wypełniania obowiązków właściwej segregacji. Stwierdzone przypadki  niewłaściwej segregacji będą skutkowały naliczeniem opłat podwyższonych tzw. karnych tj. 50 zł/ osobę.

Przy okazji apelu do Państwa zwracamy się również o rzetelne podawanie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Warto mieć świadomość, iż to, że ktoś zgłosi mniejszą liczbę osób, niż jest stan faktyczny, nie spowoduje, że osoby te przestaną produkować i oddawać śmieci. Będzie tak, że koszt tych odpadów poniosą wszyscy inni. Ze strony samorządu stale podejmujemy i w dalszym ciągu będziemy podejmować działania w kierunku weryfikacji ilości osób, ale jeżeli sami nie będziemy odpowiedzialni za siebie i innych, to żadne weryfikacje nie będą przynosiły efektów.

Zwracamy się również z apelem do przedsiębiorców, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów z prowadzonej przez nich działalności, aby niezwłocznie tego dokonali. Myślimy, że to też przyczyni się do zmniejszenia masy odpadów, które bardzo często pochodzą z działalności gospodarczej a wystawiane są jako odpady komunalne.

I jeszcze jeden ważny apel. Jeżeli ktoś z Państwa posiada gruz, którego już w miesiącu styczniu było bardzo dużo oddanego do PSZOKu w Nowym Pilczynie, spróbujmy podjąć działania, żeby zagospodarować go w inny sposób. Na terenie gminy jest wiele dróg dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowej, które często są bardzo nierówne, podmokłe i wymagają chociażby doraźnego utwardzenia. Nasza gmina wielokrotnie dokonywała ich napraw z użyciem gruzu. Jeżeli nie są Państwo w stanie zagospodarować tego gruzu we własnym zakresie, to prosimy o informację do Urzędu. Postaramy się wspólnie zaradzić sytuacji i może uda się uniknąć opłaty a dodatkowo poprawić stan naszych dróg.

Nie da się ukryć, że w obecnym stanie prawnym i faktycznym, to ile będziemy płacić za śmieci zależy od nas wszystkich i każdego z osobna. Liczymy na Państwa odpowiedzialność, szczególnie przed poniedziałkową zbiórką. Ona na pewno pokaże, jak sytuacja będzie kształtować się w najbliższych miesiącach. Jeżeli nie będzie ograniczenia produkcji odpadów i odpowiedzialnej segregacji – czeka nas podwyżka. A tego wszyscy chcielibyśmy uniknąć.

Z poważaniem
Marian Janisiewicz
Wójt Gminy Łaskarzew

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.