Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 500

Uproszczony plan urządzania lasów - projekt

27.01.2021

OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Garwolińskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawu z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2020.1463)

podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa tj. wykonanie „Uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Łaskarzew”, które będą obowiązywały od 01.01.2022 r. do 31.12.2031 r.

Celem planu jest umożliwienie prowadzenia trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej godpodarki leśnej oraz sprawowanie przez Starostę nadzoru nad gospodarką leśną w lasach objętych w/w planem. Uproszczony plan urządzenia lasów to dokumentacja opracowywana dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha, stanowiącej zwarty kompleks leśny, zawierająca skrócony opis lasu oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarski leśnej tj. wyręby drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielenowania i ochrony lasu. Pracami będą objęte grunty oznaczone w powszechnej ewidencji, jako las. Przedmiot umowy będzie realizowany do 31 października 2021 r. Projekty w/w planów będą wyłożone do publicznego wglądu dla zainteresowanych właścicieli lasów w wyznaczonym terminie. Sprawa prowadzona jest w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin.

Załączniki:

  1. Obwieszczenie Starosty Powiatu Garwolińskiego (plik PDF 269 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.