Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 497

ZAWIADOMIENIE

22.01.2021

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439.) Wójt Gminy Łaskarzew zawiadamia, że Rada Gminy Łaskarzew uchwałą nr XIX/142/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, ustalenia wysokości stawki opłaty podwyższonej i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Łaskarzew i ustalenia wysokości stawki opłaty podwyższonej dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 roku:

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

 1. Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady zbierane i odbierane selektywnie wynosi 20,00 zł od osoby.
 2. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 50,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.
  Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie:
  O  I opłata za miesiące I, II, III do 31 marca danego roku;
  O  II opłata za miesiące IV, V, VI do 30 czerwca danego roku;
  O  III opłata za miesiące VII, VIII, IX do 30 września danego roku;
  O  IV opłata za miesiące X, XI, XII do 15 grudnia danego roku kalendarzowego.
 3. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 5,50 zł miesięcznie od stawki określonej powyżej (20,00 zł)

Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

 1. Roczna stawka ryczałtowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady zbierane i odbierane selektywnie wynosi 174,00 zł.
 2. Roczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 600,00 zł.

Ważne! Właściciel nieruchomości, który posiada kompostownik oraz kompostuje odpady i chce skorzystać ze zwolnienia w części  w opłaty, jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.


Pouczenie:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości, zwolnienie od kompostowania) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a w przypadku śmierci mieszkańca, w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Nowy wzór deklaracji obowiązujący od stycznia 2021 r. dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Łaskarzew oraz w siedzibie urzędu.

Zobacz również - Odpady komunalne informacje ogólne


Załączniki:

 1. Uchwała Nr XIX/142/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku (plik PDF 1,72 MB)
 2. Deklaracja - nieruchomości zamieszkałe (plik PDF 175 KB)
 3. Deklaracja - nieruchomości niezamieszkałe (plik PDF 177 KB)
 4. Harmonogram odbioru odpadów na rok 2021 (plik PDF 3,54 MB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.