Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 436

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

11.08.2020

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II półroczu 2020 r.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który jest posiadaczem gospodarstwa rolnego. Przez producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku.

Uwaga! Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. ustala się jako sumę iloczynów:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych  oraz

30,00 zł x roczna liczba dużych jednostek średnia przeliczeniowych bydła

W celu uzyskania danych o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła producent rolny (który zajmuje się hodowlą bydła), musi złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym dla siedziby stada, wniosek  o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie.

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy:

1. Złożyć w terminie od 03 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. do Urzędu Gminy Łaskarzew wniosek o zwrot podatku akcyzowego wg załączonego wzoru (wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r.).

2. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie (po okazaniu oryginałów faktur pracownikowi celem ich potwierdzenia) wraz z pisemnym zestawieniem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

3. Do wniosku należy dołączyć dokument z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wartości wskaźnika dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2019 r. (informację składają tylko ci producenci rolni, którzy zajmują się hodowlą bydła na terenie Gminy Łaskarzew i nie złożyli wniosku w I terminie naboru za 2020 r.).

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, nastąpi w  terminie 1 – 30 października 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

UWAGA!

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego pod nr telefonu 25 68 45 096.

W celu usprawnienia wypłat podatku akcyzowego - prosimy w miarę możliwości o wpisywanie na wniosku 24-cyfrowego numeru rachunku bankowego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188).


Załaczniki:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (plik PDF 871 KB)
  2. Załącznik do wniosku – zestawienie faktur VAT (plik DOC 61,0 KB)
  3. Oświadczenie dzierżawcy (plik DOC 47,5 KB)
  4. Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r. (plik DOC 42,0 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.