Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 406

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Łaskarzew

24.06.2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) zwołuję XV sesję Rady Gminy Łaskarzew w dniu 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łaskarzew (II piętro) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
 5. Debata społeczna w sprawie Raportu o stanie Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łaskarzew na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 roku”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
 14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie za 2019 r.
 15. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Łaskarzew za rok 2019.
 16. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016-2025 za rok 2019.
 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie sesji. 
   

  Przewodniczący Rady Gminy 
  / - / Jerzy Błachnio
   

  Załącznik:

  1. Zawiadomienie z dnia 23 czerwca 2020 roku (plik PDF 152 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.