Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 391

NOWE DROGI NA TERENIE GMINY

18.05.2020

Mimo trudnej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa, na terenie naszej gminy „dużo się dzieje”, i to dużo pozytywnych zmian, co oznacza, że mieszkańcy mogą mieć powody do zadowolenia. Chociaż Urząd Gminy pozostawał zamknięty dla interesantów, nie oznacza to, że nie realizowaliśmy swoich zadań i obowiązków również w kwestiach inwestycyjnych. Okres wiosenny bowiem to czas trwania intensywnych robót drogowych, zarówno na drogach gminnych jak i powiatowych znajdujących na terenie naszej gminy.

Na początku kwietnia Gmina zakończyła przebudowę drogi gminnej Nr 130602W w miejscowości Lewików na odcinku 952mb długości . W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o 5m szerokości (wyrównanie + 4cm warstwy ścieralnej), pobocza z kruszywa łamanego, oczyszczenie przepustów pod jezdnią oraz nowe oznakowanie pionowe. Całość robót zamknęła się kwotą 296.983,81 zł. Wykonawcą robót było konsorcjum firm z Mińska Mazowieckiego: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. – LIDER i firma ALTOR Sp. z o.o. – PARTNER.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z PROW 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i w najbliższym czasie będziemy składać wniosek o płatność.
W tej chwili pozostały nam jeszcze do zrobienia roboty związane z odwodnieniem i regulacją zjazdów na posesje, które planujemy wykonać w najbliższym czasie, jako kontynuację robót w Lewikowie.

W ramach wzorowej współpracy z władzami Gminy Sobolew na czele z Panem Wójtem Maciejem Błachnio, przeznaczyliśmy 30 tys. zł na dotację dla Gminy Sobolew z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej na działce nr 164/1 w Przyłęku, która administracyjnie należy do gminy Sobolew, ale korzystają z niej mieszkańcy Leokadii, ponieważ stanowi ona dojazd do ich posesji. Na odcinku 300mb długości i 4,5m szerokości zostało położone wyrównanie bitumiczne istniejącej zniszczonej warstwy betonowej oraz 3-centymetrowa warstwa ścieralna. Całość robót zamknęła się kwotą 67.449,51 zł. Roboty wykonała firma Fedro Sp. z o.o. z Osiecka.
W trakcie robót pojawiła się konieczność dobudowania jeszcze kolejnych 78mb drogi (odcinek znajdujący się już poza istniejącą drogą betonową). Tym razem Gmina Sobolew wykonała podbudowę z kruszywa , natomiast Gmina Łaskarzew warstwę asfaltową. Nasz koszt modernizacji wyniósł w tym przypadku 6.591,08 zł. Środki pochodzą z funduszu sołeckiego wsi Leokadia.

Ale to nie koniec dobrych wiadomości dla mieszkańców Leokadii. W chwili obecnej rozpoczęła się procedura przetargowa w celu wyboru wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 130610W w miejscowości Leokadia”. Zadanie obejmuje przebudowę drogi we wsi Leokadia na długości 720m, w tym: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowę na poszerzeniach, wyrównanie nawierzchni oraz położenie dwóch warstw asfaltu (4 +4cm) o szerokości 5,5m, wykonanie poboczy z kruszywa , regulację zjazdów gospodarczych i montaż oznakowania pionowego.
Gmina otrzymała na realizację zadania środki w wysokości 408.091,53, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych zadania. Czas realizacji robót przewidziany jest do końca października br.

Oblicze zmieniają również drogi powiatowe na terenie naszej gminy.
Nie tak dawno Powiat zakończył roboty przy remoncie drogi powiatowej Nr 1346W w Zygmuntach, gdzie w ramach zadania położono nową nakładkę bitumiczną na odcinku ok. 900mb.
Na etapie końcowym jest realizowany przez Powiat Garwoliński remont drogi powiatowej Nr 1348W w Ksawerynowie, polegający na położeniu nowej 4-centymetrowej warstwy asfaltowej na dwóch odcinkach o łącznej długości 681mb, oraz wykonaniu poboczy z kruszywa. Na realizację zadania Gmina Łaskarzew przeznaczyła środki w postaci dotacji w wysokości 100.000 zł, zaś całkowite koszty robót wynoszą blisko 160 tys. zł.
Trwa ponadto remont drogi powiatowej Nr 1327W Ruda Talubska – Kobyla Wola – do drogi Nr 17. W tym przypadku środki na realizację zadania pochodzą w 100% z budżetu Powiatu Garwolińskiego. Dzięki realizacji zadania powstanie blisko 1,5 kilometrowy tzw. „łącznik”, dzięki któremu znacznie ułatwi się dojazd do węzła Górzno i drogi S17. Na podbudowie z kruszywa położone zostaną dwie warstwy asfaltu (4 + 4cm), wykonane zostaną pobocza z kruszywa łamanego, zjazdy i odwodnienie. Zadanie wykonuje ZURB PAROL z Garwolina, a jego koszt sięga blisko 850 tys. zł.
Władzom Powiatowym na czele z Panem Starostą Mirosławem Walickim dziękujemy za te wszelkie działania, które sprawiają, że mieszkańcy Gminy Łaskarzew będą mogli korzystać z nowych, lepszych dróg.

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.