Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 365

STACJA UZDATNIANIA WODY W DĄBROWIE I OCZYSZCZALNIA W NOWYM PILCZYNIE Z DUŻYM DOFINANSOWANIEM

05.03.2020

W dniu 4 marca br w Siedlcach Wójt Gminy Łaskarzew Marian Janisiewicz i Skarbnik Gminy Hanna Seremak oraz Pani Janina Ewa Orzełowska – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łaskarzew poprzez przebudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie oraz zakup wyposażenia oczyszczalni ścieków w Nowym Pilczynie”.

We wrześniu ubiegłego roku Gmina Łaskarzew złożyła wniosek o przyznanie pomocy na przedmiotową inwestycję ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje typu  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". Wniosek znalazł się pierwszym miejscu listy operacji podlegających dofinansowaniu.

Planowana przebudowa i modernizacja stacji wodociągowej zlokalizowanej w Dąbrowie (dz. ew. 460/2) niezbędna jest z uwagi na konieczność zmiany sposobu obsługi sieci wodociągowej i zapewnieniu wymaganej ilości wody. Z wodociągu korzystają miejscowości: Dąbrowa, Dąbrowa-Kolonia, Grabina, Wola Łaskarzewska, Sośninka, Uścieniec, Aleksandrów, Lewików, Wanaty, Krzywda, Budel, Lipniki. Przedmiotowa inwestycja zwiększy wydajność SUW, co w przyszłości pozwoli na podłączenie kolejnych miejscowości korzystających obecnie z innych ujęć wody (Stary Helenów, Celinów, Ksawerynów, Budy Krępskie, Nowy Helenów, Leokadia).

Z uwagi na skład wody surowej przyjęto następujący układ uzdatniania wody: pompownia I stopnia, retencja w zbiorniku wyrównawczym, pompownia II stopnia, dezynfekcja wody uzdatnionej chloratorem. W związku z przyjętymi rozwiązaniami technologicznymi planowany jest:

  • remont istniejącego budynku stacji uzdatniania wody polegający m.in. na wykonaniu jego termomodernizacji, zmiany zlokalizowanej w nim instalacji obiegu wody przed wprowadzeniem jej do sieci, wprowadzenie zestawu hydroforowego,
  • wymiana pomp głębinowych, wodomierzy i zaworu odcinającego oraz w miejsce zaworu zwrotnego zamontowanie zaworu antyskażeniowego,
  • wprowadzenie możliwości dozowania podchlorynu sodu na zbiornik retencyjny oraz bezpośrednio na sieć wodociągową,
  • wykonanie fundamentu pod zbiornik wyrównawczy,
  • montaż zbiornika wyrównawczego o pojemności V=150 m3 wraz z jego oprzyrządowaniem i ociepleniem,
  • wykonanie sieci technologicznych zewnętrznych obejmujących wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej (łączącej studnię głębinową z budynkiem stacji uzdatniania wody, budynkiem stacji uzdatniania wody i zbiornikiem retencyjnym oraz budynkiem stacji a siecią wodociągową).

Ponadto w ramach projektu planuje się doposażenie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Nowym Pilczynie (dz. ew. 331/2) poprzez zakup i montaż zagęszczacza bębnowego wraz z pompą płuczącą. Zakup ten jest niezbędny dla uzyskania odpowiednio odsączonych odpadów z oczyszczalni ścieków, z której korzystają miejscowości Nowy Pilczyn, Stary Pilczyn, Kacprówek i Melanów.

Całkowita wartość operacji to 1.159.874,43 zł, natomiast otrzymane dofinansowanie to 738.028 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych).

Gmina ma czas na rozliczenie projektu do końca 2021 roku, ale zakłada realizację robót do końca roku bieżącego.

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.