Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 358

Gminne Spotkanie Noworoczne

25.02.2020

25 stycznia 2020 roku miało miejsce kolejne Spotkanie Noworoczne Gminy Łaskarzew. To wydarzenie to już tradycja naszej gminy, okazja do wspólnego spotkania oraz miłej zabawy. Po trzech latach przerwy miejscem spotkania znowu była świetlica wiejska w Melanowie. Na zaproszenie Wójta Gminy Łaskarzew Mariana Janisiewicza i Przewodniczącego Rady Gminy Łaskarzew Jerzego Błachnio odpowiedziało spore grono osób – mieszkańców i przyjaciół Gminy Łaskarzew. W gronie zaproszonych znaleźli się m.in.: Poseł Grzegorz Woźniak, Proboszcz Parafii Łaskarzew – Ks. Prałat Edmund Szarek, Starosta Powiatu Garwolińskiego – P. Mirosław Walicki, Wicestarosta – P. Iwona Kurowska, radni powiatowi: P. Marek Ziędalski i P. Józef Tomala, Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie P. Joanna Bala, Wicedyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie - P. Michał Jaworski, P. Anna Laskowska – Burmistrz Miasta Łaskarzew wraz z Przewodniczącym Rady Miasta -Leszkiem Bożkiem, P. Maciej Błachnio – Wójt Gminy Sobolew oraz P. Tomasz Kwiatkowski – Wójt Gminy Maciejowice, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie – P. Krzysztof Tuszowski. Swoją obecność zaznaczyli również dyrektorzy szkół, Radni Rady Gminy Łaskarzew, służby mundurowe, sołtysi i rady sołeckie sołectw z terenu Gminy Łaskarzew, strażacy, przedsiębiorcy i właściciele firm, przedstawiciele stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek podległych.

Organizatorami spotkania była społeczność gminy, a gospodarzami mieszkańcy sołectwa Melanów i OSP Melanów.

Po przywitaniu gości głos zabrał Wójt Gminy Łaskarzew Marian Janisiewicz, który w swoim przemówieniu podsumował ostatnie 12 miesięcy, oraz zarysował plan pracy na najbliższy rok, przedstawił co gmina ma do zrobienia i co zamierza zrobić w najbliższym czasie.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie przez Wójta Mariana Janisiewicza i Przewodniczącego Jerzego Błachnio symbolicznych podziękowań - statuetek. Były to zarówno podziękowania indywidualne jak i dotyczące działalności całych jednostek i organizacji.

Podziękowania za wszelką okazywaną pomoc i wsparcie, które miało znaczący wpływ na zadania realizowane przez Gminę Łaskarzew, służące poprawie jakości życia mieszkańców otrzymali: Pani Senator Maria Koc (w imieniu której statuetkę odebrał doradca Pan Michał Jaworski) i Pan Poseł Grzegorz Woźniak

Serdeczne słowa uznania, szacunku i podziękowań skierowano do księdza Księdza Dziekana – Edmunda Szarka – Proboszcza Parafii Łaskarzew, m. in. za współuczestnictwo w świętach państwowych i uroczystościach organizowanych przez naszą gminną wspólnotę.

Podziękowania za inicjatywę i działania na rzecz realizacji ważnych dla naszej gminy przedsięwzięć, za wsparcie i pomoc, odebrali przedstawiciele władz Powiatowych w osobach Starosty Powiatu Garwolińskiego Pana Mirosława Walickiego i radnego powiatowego Pana Marka Ziędalskiego.

Pani Joanna Bala – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego odebrała statuetkę jako wyraz podziękowania za zaangażowanie, życzliwość i współpracę z Gminą Łaskarzew, w sposób szczególny z naszymi jednostkami OSP – za koordynację i wsparcie podczas składania i rozliczania wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania bojowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Również Komendant Powiatowy PSP Pan Krzysztof Tuszowski otrzymał podziękowania za wsparcie przy zakupie sprzętu pożarniczego, za doradztwo, jakim Pan Komendant i jego pracownicy służyli naszym strażakom podczas składania i rozliczania różnego rodzaju wniosków, za wydawanie pozytywnych opinii, za udział w uroczystościach i obecność w życiu naszych jednostek i naszej gminy.

Statuetkę otrzymał również Pan Stanisław Niezgoda – Prezes Banku Spółdzielczego w Łaskarzewie – który nie tylko prowadzi obsługę bankową, ale również aktywnie wspiera w działaniach zarówno gminę jak i inne organizacje działające na naszym terenie.

W tym roku zdecydowano, że w czasie Spotkania Noworocznego zostaną wyróżnieni również niektóre osoby i organizacje z naszego środowiska gminnego, w podziękowaniu za zaangażowanie i czynny udział w przedsięwzięciach promujących Gminę Łaskarzew oraz za pomysły budujące jej pozytywny wizerunek na zewnątrz.

Statuetka powędrowała w pierwszej kolejności do Pana Filipa Rutkowskiego – inicjatora i organizatora wielu wydarzeń sportowych odbywających się na terenie naszej gminy, laureata tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”. Jest to wyraz wdzięczności za wielki wkład w rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy, poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć, za kształtowanie sportowych postaw i uczenie młodych ludzi zdrowego trybu życia, za godne reprezentowanie gminy oraz za udział w imprezach charytatywnych i kulturalnych.

Wyróżnienie odebrały przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Budlu. Był to wyraz podziękowań za reprezentowanie naszej gminy w Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Wschodniego Mazowsza 2019 organizowanym przez Katolickie Radio Podlasie, Fundację Podlaskie Centrum Radiowe oraz Wójta Gminy Garwolin oraz za zdobycie I nagrody w kategorii rękodzieła użytkowego.

Kolejna statuetka trafiła do przedstawicieli Sołectwa Budel. Sołectwu dziękowano za wkład pracy własnej i zaangażowanie w sprawy sołectwa i gminy. Wspomnieć należy, że za swoją działalność Sołectwo Budel otrzymało w 2019 roku wyróżnienie w konkursie na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”. Nagrodę – 1.000 zł – odebrali podczas uroczystej gali w Urzędzie Marszałkowskim z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Wójt Gminy Łaskarzew Marian Janisiewicz, Sołtys Teresa Kondej i Przewodnicząca KGW Budel Teresa Witak.

Wyróżnienia za godne reprezentowanie naszej gminy odebrali również laureaci ubiegłorocznego Plebiscytu Mistrzowie Agro 2019: przedstawiciele Sołectwa Grabina i Pan Robert Parzyszek – sołtys Sołectwa Stary Pilczyn. Plebiscyt ten w województwie mazowieckim został przeprowadzony po raz pierwszy i miał na celu prezentację nowoczesnego mazowieckiego rolnictwa i promocję produktów rolnych, kultury agrarnej, przedsiębiorczości rolnictwa, a także nagrodzenie zdecydowanie wyróżniających się osobowości. Podczas uroczystej gali 15 listopada w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa nagrodzeni zostali zwycięzcy wojewódzkiej części plebiscytu. Przyznane zostały również nagrody dla laureatów etapu powiatowego. Tytuł „Sołtysa Roku 2019” na szczeblu powiatowym otrzymał Robert Parzyszek – Sołtys wsi Stary Pilczyn, natomiast Sołectwo Grabina zostało laureatem tytułu „Sołectwa Roku 2019” w województwie mazowieckim.

Ostatnia statuetka trafiła do Klubu Seniora – organizacji, która bardzo swoją żywiołowością, zaangażowaniem, pomysłowością i obecnością w czasie wielu wydarzeń, szybko i sprawnie wpisała się w życie naszej społeczności gminnej.

Klub seniora w gminie Łaskarzew jest swoistego rodzaju przestrzenią dla ludzi z pomysłami, którzy chcą coś zrobić na rzecz swojej wioski, miejscowości czy gminy. Wspólne spotkania naszych seniorów pozwalają aby z pomysłów rodziły się projekty i działania. Seniorzy są aktywni zarówno na terenie gminy jak i poza nią. W czerwcu ubiegłego roku wzięli udział w I Powiatowym Festynie Klubów Seniora i Klubów Emerytów, który odbył się na terenie ścieżki ekologicznej w Hucie Garwolińskiej. Nasi seniorzy w tym dniu mieli okazję do zaprezentowania swoich muzycznych i wokalnych talentów, porywając zgromadzoną publiczność swoim żywiołowym wykonaniem przygotowanych piosenek.

Wręczona statuetka była wyrazem podziękowania za wspaniałe reprezentowanie naszej gminy. Towarzyszyły jej życzenia dalszych sukcesów w działalności klubu.

W dalszej części spotkania głos zabierali zaproszeni goście: Pan Grzegorz Woźniak – Poseł na Sejm RP, Pan Mirosław Walicki – Starosta Powiatu Garwolińskiego i Pani Iwona Kurowska – Wicestarosta, Pani Joanna Bala – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, Pan Michał Jaworski – Wicedyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, Zaproszeni goście w swoich przemówieniach zapewniali o swoim wsparciu dla Gminy Łaskarzew i chęci współpracy oraz składali noworoczne życzenia. Na zakończenie głos zabrał Ks. Prałat Edmund Szarek, który także pobłogosławił zebranych i odmówił stosowną modlitwę.

Życzenia noworoczne przesłane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odczytała Zastępca Wójta – Sylwia Szopa.

Uroczystość uświetnił występ młodzieży z Zespołu Szkół w Starym Pilczynie. 

Na zakończenie części oficjalnej życzenia noworoczne wszystkim zgromadzonym złożył Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Jerzy Błachnio, który wzniósł toast za pomyślność w 2020 roku.

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.