Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 353

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz I klas szkół podstawowych

06.02.2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁASKARZEW
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaskarzew
na rok szkolny 2020/2021

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania egzekucyjnego
1. Składanie „Deklaracji o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego”.

od 3 lutego 2020r.
do 28 lutego 2020r.

------------

2. Składnie pobranych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami. od 2 marca 2020r.
do 20 marca 2020r.
od 13 maja 2020r.
do 20 maja 2020r.
3. Weryfikacja oświadczeń rodziców /Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do burmistrza (wójta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz (wójt  potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. do 25 marca 2020r. do 29 maja 2020r.
4. Podanie do publicznej wiadomości „Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych”. 27 marca 2020r. 4 czerwca 2020r.
5. Dyrektor przedszkola przekazuje wnioski do placówki drugiego wyboru oraz przekazuje do szkół podstawowych zgodnie z rejonem zamieszkania dziecka wnioski rodziców kandydatów objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego a nieprzyjętych z powodu braku miejsc. do 27 marca 2020r. ------------
6. Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości w formie listy wyniki postępowania rekrutacyjnego oraz listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub informację o liczbie wolnych miejsc. 31 marca 2020r. 15 czerwca 2020r.
7. Dyrektor przedszkola informuje wójta gminy o nieprzyjęciu dzieci z powodu braku miejsc w przedszkolu. 31 marca 2020r. ------------
8.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

9. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

10. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
11. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaskarzew
na rok szkolny 2020/2021

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

od 3 lutego 2020r.

do 28 lutego 2020r.
od 1 czerwca 2020r. do 15 czerwca 2020r.
2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5 marca 2020r. 19 czerwca 2020r.
3. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia i złożenie załączników. do 25 marca 2020r. do godz. 15.00 do 25 czerwca 2020r.  do godz. 15.00
4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27 marca 2020r. 26 czerwca 2020r.
5. Składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Załączniki:

  1. Rekrutacja do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych (plik PDF 142 KB)
  2. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych (plik PDF 215 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.