Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 35

Fundusz sołecki wpływa na jakość dróg gminnych

04.12.2017

Wraz z końcem listopada, Gmina Łaskarzew zakończyła realizację zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków funduszu sołeckiego w zakresie  przebudowy, remontu i bieżącego utrzymania dróg gminnych:

 • Przeprowadziliśmy bieżące remonty dróg gminnych nieutwardzonych, poprzez wyrównanie tłuczniem lub żwirem. W 2017 roku zakupiono prawie 1700 t kruszywa dolomitowego oraz żwiru za kwotę ponad 100 tys. zł. Materiały te następnie zostały wbudowane na drogach gminnych w miejscowościach: Dąbrowa-Kolonia (żwir) oraz Wola Rowska, Izdebno-Kolonia, Leokadia, Dąbrowa, Nowy Pilczyn, Melanów, Wola Łaskarzewska, Izdebno, Budel, Budy Krępskie, Ksawerynów, Krzywda, Rowy, Lewików, Celinów, Stary Pilczyn (tłuczeń). W Dąbrowie, Dąbrowie-Kolonii, Izdebnie-Kolonii, Krzywdzie, Leokadii i Woli Rowskiej środki na zakup tychże materiałów pochodziły z funduszu sołeckiego tych miejscowości.
 • W miejscowościach: Dąbrowa-Kolonia, Nowy Pilczyn, Leokadia i Celinów rozgarnięcie materiałów zostało wykonane społecznie przez mieszkańców.
 • Godną zaznaczenia jest też wykonana na początku października przebudowa drogi w miejscowości Krzywda, łączącej drogę gminną Nr 130614W w kierunku Aleksandrowa ze skrzyżowaniem na Grabinę. Przy współudziale środków z funduszu sołeckiego wsi Krzywda (10 tys.), zostało zakupione kruszywo betonowe oraz tłuczeń do remontu drogi gminnej za kwotę ogólną ponad 22 tys. zł. Wszystkie prace związane z przebudową drogi (tj. karczowanie, równanie i profilowanie, rozgarnięcie zakupionych materiałów i zagęszczenie oraz uzupełnienie poboczy piaskiem) zostały wykonane w ramach prac społecznych przez firmę Pana Jacka Wysockiego. Wykonany odcinek ma ok. 400mb długości i 4,5m szerokości.
 • W ramach bieżących remontów dróg gminnych wykonane zostało odmulenie rowów i montaż przepustów w miejscowościach: Kacprówek (Śliz), Sośninka (Onufrynów), Stary Pilczyn (Zarzeczka), Budy Krępskie. W Sośnince środki na realizację zadania pochodziły z funduszu sołeckiego (6 tys. zł).
 • Ponadto został przeprowadzony remont przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 130602W w miejscowości Lewików oraz wykonano odwodnienie drogi gminnej Nr 130606W w Sośnince.
 • Wykonano odwodnienie drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów, poprzez zakup i montaż przepustów oraz odmulenie rowu. Środki na zadanie w kwocie 8 tys. w całości pochodziły z funduszu sołeckiego wsi Melanów.
 • W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, zarówno w okresie wiosennym jak i na jesieni, prowadziliśmy równanie dróg gminnych m.in. w miejscowościach: Izdebno-Kolonia (w kierunku Woli Rowskiej), Sośninka (Onufrynów), Lewików, Lipniki, Melanów, Kacprówek, Zygmunty, Wola Rowska, Budel.
 • Pod koniec listopada, udało się wykonać przebudowę drogi gminnej Nr 130626W w miejscowości Stary Pilczyn (za szkołą). W ramach zadania wykonano: tyczenie drogi, niwelację terenu w celu uformowania właściwych spadków poprzecznych i podłużnych, osadzenie przepustu o średnicy 600mm, warstwę nośną pod podbudowę z piasku, warstwę odsączającą z kruszywa frakcji 31,5-63mm oraz warstwę stabilizującą z kruszywa frakcji 4-31,5mm. Ogólny koszt wbudowanych materiałów i pracy sprzętu, zamknął się w kwocie prawie 39 tys. zł, z czego ponad 18 tys. złotych to środki funduszu sołeckiego wsi Stary Pilczyn. Wykonany odcinek ma ok. 450 m długości i 3m szerokości.
 • Zakończyła się budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 130608W w miejscowości Celinów. W 2017 roku mieszkańcy Celinowa zabezpieczyli na ten cel środki funduszu sołeckiego w kwocie 8 tys. zł. Wystarczyło to na wykonanie 57mb chodnika o szer. 1,1m.

W ramach modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy wykonano dobudowę linii zasilających i montaż nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Dąbrowa-Kolonia (1,1 tys. zł) i Polesie Rowskie (6,9 tys. zł). W obydwu miejscowościach środki na realizację zadań pochodziły z funduszu sołeckiego.
Ponadto w Grabinie została przeprowadzona modernizacja oświetlenia ulicznego, polegająca na wymianie dotychczasowych lamp w całej miejscowości na lampy ledowe. Koszt zdania wyniósł blisko 15 tys. zł.

Na wniosek mieszkańców Starego Helenowa, przy wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego wymieniono szybę w wiacie przystankowej, oraz wszczęto procedurę wznowienia granic drogi gminnej (wewnętrznej) w m. Stary Helenów. Łączny koszt tych zadań to 2,5 tys. zł. Mieszkańcy Dąbrowy-Kolonii ze środków funduszu sołeckiego zyskali nowe oznakowanie na drodze gminnej.
W najbliższym czasie za kwotę blisko 7 tys. zł. zostanie zakupiona wiata przystankowa, która stanie przy drodze gminnej Nr 130606W w Sośnince oraz 4 tablice informacyjne (tzw. sołeckie) do miejscowości: Sośninka (2 szt.), Wanaty (1 szt.) i Leokadia (1 szt.). Powyższe zadania są realizacją wniosków uchwalonych przez mieszkańców na zebraniach sołeckich.

Wszystkim mieszkańcom naszych miejscowości zaangażowanym w realizację powyższych zadań, na czele z sołtysami i radnymi dziękujemy za poświęcony czas, czuwanie nad przebiegiem robót, pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się w trakcie nich problemów oraz za wykonywanie prac społecznych.

Mamy nadzieję, że wszystkie te zadania wykonane na drogach gminnych, poprawią komfort jazdy poruszających się po nich użytkowników.

 

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.