Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 348

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

15.01.2020

Wójt Gminy Łaskarzew ogłasza zamówienie publiczne na roboty budowlane, dotyczące zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 130602W w miejscowości Lewików".

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2020-01-30, godzina: 10:00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Termin wykonania zamówienia: do 2020-06-10

Szczegółowy zakres robót przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiary robót, dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaskarzew oraz w załącznikach poniżej.


Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF 349 KB)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik DOC 769 KB)
 3. Przedmiar/obmiar robót (plik PDF 635 KB)
 4. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania ogólne (plik PDF 218 KB)
 5. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - oczyszczenie i skropienie (plik PDF 133 KB)
 6. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) (plik PDF 378 KB)
 7. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i wyrównawcza) (plik PDF 405 KB)
 8. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - ścinanie i uzupełnianie poboczy (plik PDF 123 KB)
 9. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - pobocze utwardzone kruszywem łamanym (plik PDF 145 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.