Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 339

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji

15.11.2019

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710) – dalej jako u.t.k., w związku z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) informuję że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego, w dniu 29 października 2019 r., decyzja Nr 134/SPEC/2019 o zmianie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin od km 55,600 do km 107,283, szlak Ruda Talubska – Łaskarzew Towarowy, odcinek 5, od km 67+105 do km 72+970”.

Zakres zmian, w wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 34/III/2017, z dnia 2 lutego 2017 r., dotyczy działek ewidencyjnych nr 895/1 z obrębu 0023 Wola Rowska i nr 250 z obrębu 0009 Izdebno Kolonia, w jednostce ewidencyjnej Gmina Łaskarzew oraz nr 305/6 z obrębu 0001 Miasto Łaskarzew, w jednostce ewidencyjnej Miasto Łaskarzew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, stanowiących teren kolejowy zamknięty.

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę i kompletne akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 (POK). Przyjęcia interesantów: poniedziałki godz. 13-16, czwartki godz. 8-12.

Zgodnie z przepisami art. 9ac ust. 1 utk wojewoda doręcza decyzję w sprawie zmiany pozwolenia na budowę linii kolejowej wnioskodawcy a pozostałe strony zawiadamia o jej wydaniu w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni: od dnia doręczenia decyzji, lub od dnia doręczenia zawiadomienia lub obwieszczenia o jej wydaniu.

Obwieszczenie zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. uważa się za doręczone po upływie 14 dni, od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Data publicznego obwieszczenia 15 listopada 2019 r.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury


Załącznik:

  1. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego (plik PDF 426 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.