Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 329

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

05.11.2019

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

  1. W dniach 25.10.2019 r. – 04.11.2019 r. przeprowadzone zostały konsultacje Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
  2. Konsultacje przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), §3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXVIII/160/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 25 września 2013 r. w sprawie szczegółowego określenia sposobów konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenia Nr 51/2019 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 24 października 2019 r.
  3. Projekt Programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 został umieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łaskarzew, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.laskarzew.pl.
  4. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie wyrażania pisemnych opinii drogą elektroniczną lub papierową.
  5. W czasie trwania konsultacji organizacje nie zgłosiły propozycji zmian do przedstawionego projektu Programu.
  6. Niniejsze sprawozdanie umieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łaskarzew, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.laskarzew.pl.


Łaskarzew, dnia 05.11.2019 r.

Wójt Gminy
/-/ Marian Janisiewicz


Szczegółowe informacje na temat przedmiotowej sprawy, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaskarzew - dział Konsultacje społeczne.

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.