Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 323

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

12.09.2019

Wójt Gminy Łaskarzew ogłasza zamówienie publiczne na roboty budowlane, dotyczące zadania pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Łaskarzew poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie miejscowości Zygmunty".

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019-09-27, godzina: 10:00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Termin wykonania zamówienia: do 2019-11-25

Szczegółowy zakres robót przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiary robót, dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaskarzew oraz w załącznikach poniżej.


Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF 360 KB)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik DOC 768 KB)
 3. Przedmiar/obmiar robót (plik PDF 1,51 MB)
 4. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania ogólne (plik DOC 155 KB)
 5. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - oczyszczenie i skropienie (plik DOC 57,5 KB)
 6. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) (plik DOC 601 KB)
 7. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i wyrównawcza) (plik DOC 649 KB)
 8. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - ścinanie i uzupełnianie poboczy (plik DOC 1,14 MB)
 9. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - pobocze utwardzone kruszywem łamanym (plik DOC 1,16 MB)
 10. Projekt organizacji ruchu (plik PDF 2,03 MB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.