Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 318

Fundusz Dróg Samorządowych - czek dla Zygmuntów

25.09.2019

We wtorek  24 września w Starostwie Powiatowym w Garwolinie Wójt Gminy Łaskarzew Pan Marian Janisiewicz odebrał z rąk Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego symboliczny czek na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania, zgłoszonych w naborze przeprowadzonym w dniach 13 marca - 12 kwietnia 2019 r.

Samorządy mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości od 50 do 80% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Gmina Łaskarzew otrzymała 611.044 zł na zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Łaskarzew poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie miejscowości Zygmunty”. Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi 814.725,69, czyli wspomniane dofinansowanie wynosi 75%.

Zadanie obejmuje przebudowę dwóch dróg gminnych na terenie miejscowości Zygmunty.

  1. Wramach przebudowy drogi gminnej Nr 130612W na odcinku 550 mb i szer. 5m wykonane zostaną: skropienie i wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym oraz położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm. W chwili obecnej droga posiada na tym odcinku silnie zdegradowaną nawierzchnię asfaltową i betonową. Ponadto zostanie wykonane ścinanie poboczy oraz ich uzupełnienie kruszywem łamanym (szer. 0,75m,  gr. warstwy 10 cm). Istniejące rowy zostaną oczyszczone z namułu (730mb). Wykonane zostaną zjazdy gospodarcze oraz oznakowanie pionowe.
  2. W ramach przebudowy drogi gminnej Nr 130629W na odcinku dł. 670 mb  przewidziane jest wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym, skropienie, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm (szer. 5,5 m). W tej chwili droga na całym odcinku posiada nawierzchnię tłuczniową. Pobocza zostaną uzupełnione kruszywem (szer. 0,75m, gr. warstwy 10cm). Istniejące rowy zostaną oczyszczone z namułu (1340mb). Wykonane zostaną zjazdy gospodarcze oraz oznakowanie pionowe.

W chwili obecnej trwa procedura przetargowa w sprawie wyboru wykonawcy zadania.

Drugi z wniosków złożonych przez Gminę Łaskarzew w ramach programu na „Remont drogi gminnej Nr 130608W w Celinowie” znalazł się na liście rezerwowej.


fot. https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki ; www.garwolin-starostwo.pl

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.