Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 316

Dożynki Gminno-Parafialne 2019

20.09.2019

W niedzielę 25 sierpnia 2019 roku już po raz czwarty w naszej gminie odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne.

Koniec lata to dla rolników czas radości oraz świętowania, połączony z dziękczynieniem za szczęśliwie ukończone żniwa i zbiór płodów ziemi. Tradycyjne dożynki są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wyraz wdzięczności za jego codzienne zmagania. Dożynki to największe w roku święto rolników.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem korowodu dożynkowego na plac przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej. Korowód był prowadzony przez Strażacką Orkiestrę Dętą działająca przy ZG-M ZOSP RP w Łaskarzewie na czele z kapelmistrzem Janem Wieczorkiem oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Łaskarzew.

Mieszkańcy gminy i zaproszeni goście licznie uczestniczyli w polowej Mszy Świętej, odprawianej pod przewodnictwem Ks. Prałata Edmunda Szarka – Proboszcza Parafii pw. Krzyża Świętego w Łaskarzewie. Podczas Eucharystii poświęcono piękne wieńce dożynkowe, które zostały przygotowane przez poszczególne sołectwa.

Po uroczystej Mszy Świętej i poświęceniu darów dożynkowych nastąpiło przywitanie wszystkich osób zgromadzonych na gminno-parafialnym święcie plonów. Byli to: Ksiądz Prałat Edmund Szarek i Wójt Gminy Łaskarzew – Marian Janisiewicz jako gospodarze uroczystości dożynkowych, Wicemarszałek Senatu – Maria Koc, Grzegorz Woźniak – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Joanna Bala – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego i równocześnie Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, Michał Jaworski – Wicedyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, Mirosław Walicki – Starosta  i Iwona Kurowska – Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego, Waldemar Trzaskowski – Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego, Marek Ziędalski – radny Powiatu Garwolińskiego, Sławomir Rek – Komendant Powiatowej Policji w Garwolinie j jego Zastępca Dariusz Rogala, Dariusz Paziewski – kierownik Posterunku Policji w Łaskarzewie, Piotr Korycki – Komendant Zarządu Gminy i Miasta Związku OSP RP w Łaskarzewie, Waldemar Paziewski – Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Garwolinie, Stanisław Niezgoda – Prezes Banku Spółdzielczego w Łaskarzewie, Anna Laskowska – Burmistrz Miasta Łaskarzew, Leszek Bożek – Przewodniczący Rady Miasta Łaskarzew, Henryk Dąbrowski – Sekretarz Miasta Łaskarzew, Sylwia Szopa – Zastępca Wójta Gminy Łaskarzew, Jerzy Błachnio – Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew wraz z radnymi, Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy Łaskarzew, Hanna Seremak – Skarbnik Gminy Łaskarzew, Marzena Bielecka – kierownik GOPS Łaskarzew, Beata Paziewska – Dyrektor ZS w Starym Pilczynie, Małgorzata Bondel – Dyrektor SP w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej, Elżbieta Gazda – Dyrektor ZS w Izdebnie, Monika Marciniak – Dyrektor SP w Krzywdzie, księża pracujący w Parafii Łaskarzew, pracownicy Urzędu Gminy Łaskarzew, placówek oświatowych i jednostek podległych, Jan Wieczorek – Kapelmistrza Orkiestry Zarządu Gminno – Miejskiego w Łaskarzewie wraz z orkiestrą, Marian Korycki – wieloletni Wójt Gminy Łaskarzew, Marianna Bukowska, Henryk Bijata, Józef Żak, Karolina i Karol Cicheccy, Anna i Tomasz Błachnio, Anna i Adam Olechowscy, Maria i Krzysztof Salach, Dominika i Michał Janisiewicz, Krystyna i  Wojciech Konopaccy, Grażyna i Tadeusz Koryccy, Elżbieta i Julian Piesio, Barbara i Krzysztof Paziewscy, Elżbieta i Krzysztof Kościesza, Katarzyna i Andrzej Kołyska, Monika i Stanisław Pyl, Alina i Andrzej Pyrka, Teresa i Piotr Popiołek, Mariola i Grzegorz Zięcina, Jolanta i Marek Zięcina, poczty sztandarowe oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy i miasta Łaskarzew oraz mieszkańcy gminy Łaskarzew.

Nie zabrakło również lokalnych przedsiębiorców i sponsorów: Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie, Zenon Tomaszek BIN-KOSZ Wola Łaskarzewska, Krzysztof Korycki F.H.U KORBUD Wola Łaskarzewska, Eugeniusz Owczarczyk ZDRÓJ Stary Pilczyn, Sławomir Cichecki F.H.U. DRZEWIARZ Ksawerynów, Krzysztof Wysocki „WYSOCKI” Zakład Szewski Ksawerynów, Jacek i Wioletta Wysoccy ALDIAN Uścieniec, Kazimierz Wiącek i Marek Żak Stacja Paliw KAMA Izdebno-Kolonia, Marian Głaszczka F.H.U. TRANSMAR Izdebno-Kolonia, Iwona Talarek Firma Usługowo – Handlowa Stary Pilczyn, Karol Woźniak Usługi Remontowo-Wykończeniowe Stary Helenów, Karol Olechowski KAR - SERWIS Dąbrowa, Mirosław Parzyszek MIL – MAR Izdebno, Janusz Figielski – Usługi Masarskie Sośninka, Mariusz Sawicki „Kryształ” Wanaty, Krzysztof Kowalski Usługi Remontowo – Wykończeniowe Izdebno,   Leonard Siarkiewicz i Paweł Siarkiewicz Zakład Masarski TUR, Albert Wysocki AL- BEST Uścieniec, Krzysztof Maraszek Profesjonalne Systemy Alarmowe Krzywda,  Dominika i Michał Janisiewicz Izdebno, Maria i Krzysztof Salach Uścieniec, Krystyna i Wojciech Konopaccy Izdebno, Halina i Jarosław Kondej z Dąbrowy.

Prowadzące uroczystość: Agnieszka Baran – Dyrektor GBP w Nowym Pilczynie i Aldona Wożniak – Dyrektor GDK w Starym Helenowie, serdecznie witały wszystkich sołtysów  wraz z delegacjami ze swoich sołectw, rolników z gminy Łaskarzew i z terenu powiatu garwolińskiego oraz wszystkie osoby przybyłe na tę uroczystość.

W trakcie powitania gości przypomniano, że sponsorem wielu imprez organizowanych w naszej gminie był Pan Wiesław Bondel z Woli Łaskarzewskiej – właściciel firmy EL – BON. Pan Wiesław zmarł krótko przed dożynkami. Na ręce małżonki złożono serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę i pomoc jaką ofiarowywał Pan Bondel. Minutą ciszy uczczono pamięć o zmarłym.

W dalszej części obchodów rozpoczęto ceremoniał dożynkowy, w którym to starostowie dożynek przekazali gospodarzowi dożynek chleb, który jest wyrazem braterstwa, przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi. W tym roku zaszczytu reprezentowania całej społeczności wiejskiej dostąpili Państwo Halina i Jarosław Kondejowie. Państwo Kondejowie prowadzą 36 ha gospodarstwo rolne we wsi Dąbrowa. Zajmują się produkcją mleka, która w minionym roku wyniosła 90 tys. litrów. Posiadają 26 krów dojnych i 6 szt. młodzieży. Są rodzicami 4 dzieci.

Wójt Marian Janisiewicz po otrzymaniu chleba upieczonego z tegorocznych ziaren zapewnił o sprawiedliwym podziale owoców ziemi. Oprawę artystyczną ceremoniału dożynkowego zapewnili przedstawiciele sołectw: Wola Łaskarzewska, Dąbrowa i Lipniki przy akompaniamencie Pana Sylwestra Paciorka z Wanat.

Po podziale bochnów chleba głos zabrał Wójt Gminy Łaskarzew Marian Janisiewicz, w swoim wystąpieniu mówił - Dożynki to uhonorowanie ciężkiej pracy i jednocześnie dziękczynienie za plony i radość z owoców ciężkiej pracy. W tym roku mamy kolejną suszę. Plony niestety nie będą najlepsze. Na terenie naszej gminy pojawił się ASF i wielu hodowców ponosi duże straty. W dzisiejszych czasach rolnik musi być osobą wszechstronną. Mechanikiem, weterynarzem, urzędnikiem, a z uwagi na ogrom dokumentów, również ekonomistą – dodał, życząc jednocześnie wytrwałości w ciężkiej pracy.

W dalszej części uroczystości po raz pierwszy w historii gminy zostały nadane tytuły „Honorowy Obywatel Gminy Łaskarzew”, oraz „ Zasłużony dla Gminy Łaskarzew”. W gronie wyróżnianych znaleźli się: ks. Eugeniusz Syczewski , p. Marian Korycki, p. Marianna Bukowska, p. Henryk Bijata i p. Józef Żak.

Statuetki laureatom wręczyli: Wójt Gminy Łaskarzew Marian Janisiewicz, Z-ca Wójta Gminy Łaskarzew P. Sylwia Szopa oraz Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Jerzy Błachnio.

W trakcie uroczystości proboszcz łaskarzewskiej parafii ks. Edmund Szarek wręczył krzyż błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki Pani Annie Kowalskiej - mieszkance Uścieńca, która wychowała 15 dzieci.

Wręczono również nagrody Prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Garwolinie dla największych dostawców mleka z Gminy Łaskarzew. Pierwsze miejsce zajęli  Anna i Tomasz Błachnio z Leokadii, drugie Anna i Adam Olechowscy ze Starego Pilczyna,  trzecie Maria i Krzysztof Salach z Uścieńca.

Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości. Gratulacje i podziękowania dla włodarzy gminy popłynęły od Pani Wicemarszałek Senatu Marii Koc, Posła Grzegorza Woźniaka, Wicestarosty Powiatu Garwolińskiego – Iwony Kurowskiej.  Zaproszeni goście podczas przemówień nie szczędzili słów uznania. Pani Senator Maria Koc powiedziała - Rozmach tej uroczystości jest imponujący! I rację ma Ksiądz Dziekan Edmund Szarek, że widząc te tłumy ludzi, liczne delegacje dożynkowe i dziesiątki pięknych wieńców poczuć się możemy jak na Jasnej Górze! Dziękuję Księdzu Dziekanowi oraz Panu Wójtowi Marianowi Janisiewiczowi za zaproszenie i serdeczną gościnność!

Listy od Prezydenta Andrzeja Dudy, który objął dożynki patronatem, Wojewody Mazowieckiego i  Marszałka Województwa odczytała  P. Sylwia Szopa – Zastępca Wójta Gminy Łaskarzew.

Piękną tradycją dożynek wiejskich są konkursy na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy i Najciekawsze Stoisko promujące wieś. Komisja w składzie Hanna Seremak – przewodnicząca, Hanna Cichecka, Marzena Bielecka, Agnieszka Baran i Aldona Woźniak dokonała oceny wieńców biorąc pod uwagę sposób wykonania, wygląd zewnętrzny, bogactwo  użytych elementów, zgodność z tradycyjną techniką i wytycznymi wykonywania wieńców dożynkowych w zakresie formy, materiału i techniki.

W konkursie na najpiękniejszy wieniec zwyciężył ten przygotowany przez mieszkańców Starego Helenowa, który przedstawiał bazylikę, wykonaną z kłosów zbóż, ziaren i roślin zielonych. W nagrodę mieszkańcy Starego Helenowa otrzymali nagrodę w wysokości 400 zł. Warto wspomnieć, że wszystkie sołectwa biorące udział w korowodzie za przygotowane dary dożynkowe otrzymały dyplomy i bony po 400 zł.

W konkursie na najciekawsze stoisko dożynkowe promujące wieś przyznano: I miejsce dla stoiska przygotowanego przez KGW w Dąbrowie. Zwycięzcy otrzymali bon  400 zł, II miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł otrzymało Sołectwo Celinów, III miejsce i nagrodę 200zł – sołectwo Nowy Pilczyn. Komisja konkursowa przyznała również trzy wyróżnienia i nagrody w wysokości 100zł: dla KGW w Uścieńcu – Krzywdzie oraz dla sołectwa Budel i sołectwa Kacprówek.

W części artystycznej na scenie zaprezentowali się:

 • Mieszkańcy Woli Łaskarzewskiej, Dąbrowy, Lipnik i Wanat – z programem artystycznym przygotowanym specjalnie na Dożynki 2019. Scenariusz – Jolanta Moczulska, reżyseria i chór – Justyna Boratyńska,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Uścieniec – Krzywda,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Budel,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Melanowianki,
 • Stowarzyszenie Kacprowianki,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Pilczynianki z brawurowym występem Michasia i Pauli,
 • Klub Senior +,
 • Młodzi artyści z Gminy Łaskarzew: Mateusz Skoczylas, Izabela Soćko, oraz uczennice ze szkoły tańca nowoczesnego: Sylwia Srebro i Urszula Kołyska,
 • Gminny Zespól Ludowy KĄDZIOŁECZKI z Osiecka,
 • Przerwa Techniczna – zespół muzyczny w którego skład wchodzą młodzi muzycy i wokaliści z powiatu garwolińskiego, będący laureatami wielu konkursów i festiwali,
 • Zespól DYNAMIC.

Dożynki Gminy Łaskarzew przeszły do historii jako niezwykle udana i bogata w atrakcje impreza, która zgromadziła wielu mieszkańców gminy. Uroczystość upłynęła w miłej atmosferze pod szyldem wielu wrażeń i dobrej zabawy, przy bardzo pięknej pogodzie.

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.