Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 189

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

22.11.2018

Wójt Gminy Łaskarzew ogłasza zamówienie publiczne na usługi dotyczące zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łaskarzew  w roku 2019 i 2020".

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2018-11-30, godzina: 10:00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Termin wykonania zamówienia: do 2020-12-31

Szczegółowy zakres usług przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiary robót, dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaskarzew oraz w załącznikach poniżej.


Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik DOC 552 KB)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik DOCX 29,0 KB)
 3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (plik DOC 78,5 KB)
 4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (plik DOC 73,0 KB)
 5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (plik DOC 74,0 KB)
 6. Załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo (plik DOC 73,0 KB)
 7. Załącznik nr 5 - Ogólne warunki umowy (plik DOCX 50,2 KB)
 8. Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia (plik DOC 182 KB)
 9. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (plik DOC 73,0 KB)
 10. Załącznik nr 8 - Wykaz usług wykonanych przez wykonawcę (plik DOC 74,5 KB)
 11. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o posiadanych środkach technicznych przewidzianych do realizacji zamówienia (plik DOC 73,5 KB)
 12. Załącznik nr 10 - Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania (plik DOCX 40,8 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.