Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 172

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

08.10.2018

Wójt Gminy Łaskarzew ogłasza zamówienie publiczne na usługi, dotyczące zadania pn. "Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.264.760 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew w kwocie 824.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 440.760 zł".

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2018-10-16, godzina: 10:00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 2018-12-31

Szczegółowy zakres usług przedmiotu zamówienia określa dokumentacja przetargowa, dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaskarzew oraz w załącznikach poniżej.


Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF 343 KB)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik DOC 746 KB)
 3. Uchwała Rady Gminy Łaskarzew - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (plik PDF 660 KB)
 4. Uchwała RIO - opinia o projekcie budżetu na 2018 rok (plik PDF 1,29 MB)
 5. Uchwała RIO - opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok (plik PDF 1,29 MB)
 6. Uchwała RIO - opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku (plik PDF 983 KB)
 7. Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (plik PDF 711 KB)
 8. Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (plik PDF 1,17 MB)
 9. Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (plik PDF 349 KB)
 10. Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie (plik PDF 288 KB)
 11. Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (plik PDF 92,6 KB)
 12. Uchwała RIO - opinia o możliwości spłaty kredytu długoterminowego (plik PDF 740 KB)
 13. Uchwała Rady Gminy Łaskarzew - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok (plik PDF 2,58 MB)
 14. Uchwała Rady Gminy Łaskarzew - w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 (plik PDF 5,33 MB)
 15. Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 rok (plik PDF 759 KB)
 16. Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 rok (plik PDF 1,12 MB)
 17. Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku (plik PDF 348 KB)
 18. Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2017 rok (plik PDF 263 KB)
 19. Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku (plik PDF 96,5 KB)
 20. Wyjaśnienia treści SIWZ - 12.10.2018 (plik PDF 821 KB)
 21. Zbiorcze zestawienie ofert (plik PDF 282 KB)
 22. Informacja z otwarcia ofert (plik PDF 215 KB)
 23. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF 488 KB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.