Logo Gmina Łaskarzew

News

News zdjęcie id 170

Podsumowanie kadencji 2014-2018

04.10.2018

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Łaskarzew!

Koniec kadencji to okazja do podsumowań, bilansu osiągnięć i refleksji nad tym, co nam się udało w minionych latach, co jeszcze mamy do zrobienia i czego chcielibyśmy dokonać w najbliższym okresie. Lata 2014-2018 to kolejny już dla naszej gminy czas zmagań, wyzwań i pracy na rzecz naszej małej ojczyzny. Realizowaliśmy wiele zadań, których osiągnięcie postawiliśmy sobie za cel dla dobra gminy oraz jej mieszkańców. Dzięki ciężkiej i skutecznej pracy Wójta i Rady Gminy minione cztery lata należy uznać za udane. Zrealizowane przedsięwzięcia wpłynęły pozytywnie na poprawę infrastruktury drogowej i kulturalnej, bezpieczeństwa, jak również na podniesienie standardów szkolnictwa i ogólny rozwój naszej gminy.

Najważniejsze zadania zrealizowane w ostatnich czterech latach przedstawiamy poniżej.

OŚWIATA

 • Remont korytarzy, sali gimnastycznej i pomieszczeń administracyjnych w Szkole Podstawowej w Krzywdzie (2015) – 56.892,87 zł
 • Remont dachu Zespołu Szkół w Starym Pilczynie (2016) – 41.283,57 zł
 • Przebudowa ogrodzenia frontowego Zespołu Szkół w Starym Pilczynie (2016) – 5.469,90 zł
 • Remont dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej (2016) – 15.732,24 zł
 • Wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej (2016) – 8.500 zł
 • Remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Izdebnie (2017) – 9.440 zł
 • Montaż oświetlenia zewnętrznego na boisku przy Zespole Szkół w Izdebnie (2017) – 15.921,47 zł
 • Kompleksowa renowacja boisk szkolnych w Starym Pilczynie i Krzywdzie (2017) – 11.972,01 zł
 • Remont dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej – II etap (2017) – 18.768 zł
 • Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół w Starym Pilczynie (2017) – 2.939,70 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie dla potrzeb ucznia niepełnosprawnego (2017) – 2.214 zł
 • Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Izdebnie wraz z adaptacją pomieszczeń na przedszkole i wyposażeniem (2018) – 74.458,05 zł
 • Modernizacja budynku ZS w Starym Pilczynie łącznie z malowaniem pomieszczeń – Etap I (2018 – zadanie w trakcie realizacji) – 146.786,50 zł
 • Doposażenie hali sportowej w Woli Łaskarzewskiej w urządzenia siłowni zewnętrzne i niezbędną infrastrukturę techniczną (2018) – 23.500 zł
 • Zakup i montaż urządzeń siłowni zewn. przy Szkole Podstawowej w Krzywdzie (2018) – 5.190,60 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Izdebnie (2018 – zadanie w trakcie realizacji) – 36.900 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie (2018 – zadanie w trakcie realizacji) – 10.000 zł

KULTURA

 • Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Izdebnie i Grabinie (2015) –  250.040,64 zł
 • Ogrodzenie WDL w Sośnince (2015) – 15.000 zł
 • Zakup działki i ogrodzenie WDL Uścieniec-Krzywda (2015) – 34.024,24 zł
 • Ogrodzenie WDL w Budach Krępskich (2015) – 4.234,50 zł
 • Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Lipnikach (2015) – 5.761,81 zł
 • Ułożenie kostki wokół świetlicy wiejskiej w Kacprówku (2015) – 22.839,87 zł
 • Ułożenie kostki wokół WDL w Budach Krępskich (2015) – 29.704,50 zł
 • Remont pomieszczeń WDL w Budach Krępskich (2015) – 35.013,95 zł
 • Remont pomieszczeń siłowni w GDK w Starym Helenowie (2015) – 7.020 zł
 • Remont ścian zewnętrznych budynku WDL w Lewikowie (2015) – 9.200,40 zł
 • Wykonanie instalacji gazowej w budynku GBP w Nowym Pilczynie (2015) – 15.000 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku WDL Uścieniec-Krzywda (2016) – 14.760 zł
 • Wykonanie zagospodarowania terenu przy WDL Uścieniec-Krzywda (2016) – 8.000 zł
 • Zakup materiałów do ogrodzenia WDL Lewików (2016) – 5.639,50 zł
 • Wykup działki pod świetlicę wiejską w Zygmuntach (2016) – 12.067,10 zł
 • Urządzenie placu zabaw przy WDL Budy Krępskie (2016) – 16.186,80 zł
 • Wyposażenie placu zabaw przy WDL Sośninka (2016) – 11.906,40 zł
 • Wyposażenie placu zabaw przy GBP w Nowym Pilczynie (2016) – 12.865,80 zł
 • Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Budlu (2017) – 37.722,23 zł
 • Wykonanie instalacji c.o. w budynku WDL w Lewikowie (2017) – 22.536,36 zł
 • Wykonanie instalacji c.o. w budynku WDL w Budach Krępskich (2017) – 40.300 zł
 • Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Zygmuntach (2017) – 25.024,90 zł
 • Wykonanie zadaszenia przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Kacprówku (2017) – 13.850 zł
 • Zadaszenie przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Lipnikach (2017) – 7.042,24 zł
 • Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz zakup altany przy GBP w Nowym Pilczynie (2017) – 14.000 zł
 • Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Grabinie (2017) – 9.294,99 zł
 • Wyposażenie placu zabaw przy WDL w Starym Helenowie (2017) – 8.000 zł
 • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Izdebnie (2017) – 13.000 zł
 • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Uścieńcu (2017) – 11.938,02 zł
 • Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Łaskarzew (2018) – 208.485,66 zł
 • Ogrodzenie działki przeznaczonej pod budowę świetlicy w Budlu (2018) – 20.597,52 zł
 • Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Lipnikach (2018) – 4.477,20 zł
 • Zakup garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Kacprówku (2018) – 6.612,48 zł
 • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kacprówku (2018) – 8.956,48 zł
 • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej (2018) – 10.502,86 zł
 • Zakup wyposażenia do WDL w Lewikowie (2018) – 11.008,52 zł
 • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grabinie (2018) – 10.660 zł
 • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starym Pilczynie (2018) – 3.502 zł
 • Zakup namiotów wraz z wyposażeniem na potrzeby kulturalne sołectw (2015-2018) – 55.154,80 zł

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Melanów (2015) – 24.900 zł
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Woli Łaskarzewskiej (2015) – 35.383,15 zł
 • Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Starym Pilczynie (2015) – 54.997,62 zł
 • Zakup samochodu pożarniczego Mercedes 711D dla OSP Uścieniec-Krzywda (2016) – 75.000 zł
 • Zakup samochodu pożarniczego Renault Manager G-270 dla OSP Stary Pilczyn (2016) – 65.000 zł
 • Zakup samochodu pożarniczego Renault Vanassche G-230 dla OSP Izdebno (2016) – 106.200 zł
 • Zakup garażu blaszanego dla OSP Uścieniec-Krzywda (2016) – 4.500 zł
 • Zakup sprzętu i wyposażenia do strażnic (2016) – 79.752,58 zł
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Stary Pilczyn – II etap (2016) – 33.155,25 zł
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wola Łaskarzewska – II etap (2016) – 38.014,02 zł
 • Zakup bramy rolowanej do świetlicy wiejskiej w OSP Grabina (2016) – 6.200,00 zł
 • Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP na modernizację systemu łączności konwencjonalnej na terenie powiatu garwolińskiego (2017) – 5.000 zł
 • Wymiana dachu na budynku OSP Dąbrowa (2017) – 70.241,27 zł
 • Wymiana dachu na budynku OSP Melanów (2017) – 56.379,79 zł
 • Zakup sprzętu i wyposażenia do strażnic (2017) – 72.189,38 zł
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Woli Łaskarzewskiej – III etap (2017) – 49.927,30 zł
 • Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej (2018) – 327.660,03 zł
 • Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej (2018) – 71.508 zł
 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Uścieniec (2018) – 584.314 zł
 • Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w OSP Wola Łaskarzewska (2018) – 11.000 zł
 • Zakup i montaż bramy rolowanej w strażnicy OSP Dąbrowa (2018 – zadanie w trakcie realizacji) – 20.000 zł
 • Zakup bram rolowanych do strażnicy OSP Izdebno (2018 – zadanie w trakcie realizacji) – szacunkowy koszt. ok 30.000 zł
 • Dotacja dla PSP na zakup samochodu kwatermistrzowskiego (2018) – 5.000 zł

DROGI I MOSTY

 • Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie – Leonów (2015) – 103.941,15 zł
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 130609W Izdebno Kolonia – Wola Rowska (2015) – 131.071,88 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Rowska (2015) – 131.615,45 zł
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w m. Sośninka (2016) – 971.285,70 zł
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w m. Melanów (2016) – 220.228 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Melanów (dz.311/1) (2016) – 46.437,44 zł
 • Dotacja dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1346W w m. Melanów i Stary Pilczyn (2016) – 300.000 zł
 • Dotacja dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1323W w m. Krzywda i Uścieniec (2016) – 100.000 zł
 • Zakup żwiru do remontu drogi Nr 130630W w m. Dąbrowa (2016) – 10.000 zł
 • Zakup rur do odwodnienia drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów (2016) – 16.605,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 130610W w Starym Helenowie (2017) – 144.189,90 zł
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 130609W Izdebno Kolonia – Wola Rowska (2017) – 145.244,96 zł
 • Dotacja dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1325W w Celinowie (2017) – 250.000 zł
 • Dotacja dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 13024W w Izdebnie (2017) – 188.000 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywda (2017) – 22.000 zł
 • Wykonanie odwodnienia dróg gminnych w m. Sośninka (2016-2017) – 46.882,53 zł
 • Wykonanie odwodnienia drogi gminnej Nr 130603W w m. Melanów (2017) – 8.000 zł
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 130626W w m. Stary Pilczyn (2017) – 39.717,40 zł
 • Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 130608W w Celinowie (2017) – 7.980 zł
 • Zakup wiaty przystankowej w m. Sośninka (2017) – 6.796,98 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont mostu w Kacprówku (2017) – 20.000 zł
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa – Aleksandrów – Izdebno (2018) – 519.849,09 zł
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 130628W w m. Kacprówek (2018) – 236.651,94 zł
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 130610W w Starym Helenowie – II etap (2018) – 85.050,71 zł
 • Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 130608W w Celinowie – II etap (2018) – 10.000 zł
 • Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Dąbrowa i Ksawerynów (2018) – 23.417,52 zł
 • Dotacja dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1345W w Woli Łaskarzewskiej (2018 – inwestycja w trakcie realizacji) – 600.000 zł
 • Zakup kruszywa i żwiru do bieżących remontów dróg gminnych na terenie gminy Łaskarzew w latach 2015-2017 – 4769t – 253.740,15 zł
 • Bieżące remonty dróg gminnych w latach 2015-2017 (kopanie rowów, równanie dróg, rozgarnianie kruszywa) – 107.706,46 zł

INFRASTRUKTURA

 • Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wola Rowska (2015) – 6.920 zł
 • Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Budel (2016) – 6.166,18 zł
 • Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dąbrowa-Kolonia (2016) – 4.814,77 zł
 • Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kacprówek (2016) – 15.836,01 zł
 • Remont oświetlenia ulicznego w m. Wola Łaskarzewska (2016) – 5.387,77 zł
 • Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dąbrowa-Kolonia (2017) – 1.101 zł
 • Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Polesie Rowskie (2017) – 6.919,90 zł
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Grabina (2017) – 14.999,58 zł

STACJA UZDATNIANIA WODY

 • Przebudowa rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w m. Melanów (inwestycja realizowana w latach 2014-2015) – 1.675.139,05 zł

WODOCIĄGI

 • Budowa sieci wodociągowej w m. Lipniki (2015) – 60.331,57 zł
 • Wykonanie map i dokumentacji dot. rozbudowy sieci wodociągowej w m. Sośninka (Onufrynów), Rowy i Polesie Rowskie i modernizacji ujęcia wody w Dąbrowie (2016-2018 zadanie w trakcie realizacji) – wydatkowano 23.220 zł

KANALIZACJA

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – Etap III (inwestycja realizowana w latach 2013-2015) – 2.466.036,04 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Pilczyn (2015) – 75.070,25 zł
 • Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków w Dąbrowie (2015) – 34.031,20 zł
 • Wykonanie map i dokumentacji projektowej dotyczącej na budowę oczyszczalni ścieków w Dąbrowie i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa, Dąbrowa-Kolonia, Wola Łaskarzewska, Sośninka, Lewików, Wanaty i Lipniki (2016-2018 zadanie w trakcie realizacji) – wydatkowano 130.516,50 zł

INNE INWESTYCJE I DZIAŁANIA

 • Remont kapliczki wpisanych do gminnego rejestru zabytków w m. Izdebno-Kolonia (2016) – 6.000 zł
 • Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Pilczynie (2017) – 110.308,02 zł
 • Remont kapliczki wpisanej go gminnego rejestru zabytków w m. Izdebno-Kolonia – II etap (2017) – 17.988,75 zł
 • Projekt pn.: Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Łaskarzew (2014-2015) – 944.964,50 zł
 • Odbiór i utylizacja azbestu z terenu gminy Łaskarzew (2015-2018) – 112.343,45 zł
 • Dotacja dla szpitala na dofinansowanie zakupu karetki (2018) – 5.000 zł
 • Dotacja dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych (2018) – 6.000 zł

 

Pragnę gorąco podziękować wszystkim, z którymi przez ostatnie lata przyszło mi współpracować. Dziękuję za pomoc i słowa otuchy. Za motywowanie do działania i dobrą radę, także za słowa krytyki, które zawsze mobilizują.
Dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady i radnym Rady Gminy. Dziękuję sołtysom, przewodniczącym i członkom rad sołeckich, dyrektorom szkół i jednostek organizacyjnych gminy. Podziękowania składam Proboszczowi naszej parafii
i wszystkim osobom duchownym.
Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, nauczycielom, działaczom kultury i sportu, strażakom, dyrektorom instytucji, członkom stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy oraz prywatnym przedsiębiorcom, wszystkim, którzy okazywali mi życzliwość. Dziękuję wreszcie najbliższym współpracownikom: mojemu Zastępcy, Sekretarzowi Gminy i Pani Skarbnik.
Każdy z Was, pracując dla dobra naszej gminy ma swoją cegiełkę w jej rozwoju w ostatnich latach.

Wójt Gminy
Marian Janisiewicz

 

POZYSKANE FUNDUSZE W LATACH 2014-2018
Przebudowa drogi gminnej Nr 130611W Budy Krępskie-Leonów Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego
(Środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych)
50.000,00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łaskarzew w 2015 roku Dotacja WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW 42.632,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w m. Sośninka PROW 2014-2020 559.233,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów PROW 2014-2020 220.228,00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łaskarzew w 2016 roku Dotacja WFOŚiGW w Warszawie 18.918,14
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Uścieniec-Krzywda Pożyczka WFOŚiGW w Warszawie 73.000,00
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stary Pilczyn Pożyczka WFOŚiGW w Warszawie 63.000,00
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Izdebno Pożyczka WFOŚiGW w Warszawie 89.000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 130609W Izdebno-Kolonia - Wola Rowska Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego
(Środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych)
48.000,00
Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej PROW 2014-2020 122.031,00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łaskarzew w 2017 roku Dotacja WFOŚiGW w Warszawie 13.606,46
Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa-Aleksandrów-Izdebno Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego
(Środki budżetu województwa mazowieckiego)
100.000,00
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Łaskarzew Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – Program Senior+ 150.000,00
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łaskarzew w 2018 roku Dotacja WFOŚiGW w Warszawie 17.277,26
Doposażenie hali sportowej w Woli Łaskarzewskiej w urządzenia siłowni zewnętrznej i niezbędną infrastrukturę techniczną MIAS Mazowsze 10.000,00
Zakup i montaż bramy rolowanej w strażnicy OSP Dąbrowa MIAS Mazowsze 10.000,00
Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łaskarzew Ministerstwo Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości 37.600,00


WZROST AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW
W ostatnich latach zauważalny jest wzrost aktywizacji społecznej mieszkańców gminy Łaskarzew. Przejawia się to przede wszystkim w zaangażowaniu ich w realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego oraz w organizację różnorakich imprez, będących najczęściej realizacją inicjatyw oddolnych podejmowanych przez grupy mieszkańców, m.in.:

 • Spotkania Noworoczne w Melanowie (2016), Izdebnie (2017) i Grabinie (2018),
 • Patriotyczne uroczystości upamiętniające najczarniejszy dzień w wojennej historii gminy tj. Pacyfikację wsi Wanaty 28.02.1944 roku organizowane przez społeczność Szkoły Podstawowej w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej,
 • Obchody Dnia Kobiet organizowane przez poszczególne sołectwa i jednostki OSP,
 • Festyny charytatywne,
 • Obchody 90-lecia OSP Dąbrowa (2015), OSP Izdebno (2016), OSP Stary Pilczyn (2017),
 • Obchody Dnia Dziecka organizowane w placówkach oświatowych we współpracy z lokalną społecznością niejednokrotnie z wykorzystaniem środków funduszu sołeckiego oraz Gminnego Święta Rodziny,
 • Gminno-Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze,
 • Dożynki Gminno-Parafialne w Starym Pilczynie (2016), Izdebnie (2017) i Krzywdzie (2018),
 • Obchody 100. rocznicy powstania Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej oraz 10-lecia nadania imienia szkole (2016),
 • Obchody 40-lecia Przedszkola w Starym Pilczynie (2017) i 40-lecia Przedszkola w Izdebnie (2018),
 • Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego par z Gminy Łaskarzew,
 • Spotkanie z Olimpijczykiem Piotrem Grudniem (2016),
 • Spotkanie Opłatkowe dla osób starszych i samotnych w Dąbrowie w 2016 i 2017 roku.

 

Zapraszamy do zapoznania się
z biuletynem podsumowującym kadencję 2014-2018
(plik PDF 2,15 MB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.