Logo Gmina Łaskarzew

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego

,,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pt. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

W związku z przyznaniem dla Gminy Łaskarzew dofinansowania na realizację projektu grantowego: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, Wójt Gminy zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie obejmuje zakup 24 komputerów o następujących minimalnych parametrach:

 • procesor: Intel Core i3 – 7XXX
 • liczba rdzeni: 2
 • ekran: 14”, 1920 x 1080 pikseli
 • tryb matrycy: IPS
 • ekran dotykowy
 • pamięć RAM: 4 GB, DDR4 (2133 MHz)
 • rodzaj dysku twardego: SSD (flash)
 • pojemność dysku SSD: 256 GB
 • karta graficzna : Intel HD Graphics 620
 • rodzaj kart graficznej: zintegrowana
 • dźwięk: stereo
 • komunikacja bezprzewodowa: moduł Bluetooth, WiFi  IEEE 802.11 ac
 • wyjścia/wejścia: HDMI, 2 złącza USB 2.0 lub o nowszym standardzie, złącze Combo jack (wejście/wyjście audio)
 • oprogramowanie: Windows 10 Home
 • typ akumulatora: 3 komorowy
 • dodatkowe wyposażenie: obowiązkowo funkcja tabletu (zawiasy 360 stopni), wbudowany mikrofon, czytnik linii papilarnych

Dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany.

Dostarczone wyposażenie będzie posiadało oznakowanie CE i stosowne atesty. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożyć je Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania końcowego protokołu odbioru.

Nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno- użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typy rozwiązania, nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.

Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na każdy z zakupionych towarów.

Oferent powinien przedłożyć oświadczenie producenta komputera/sprzętu o przejęciu wszelkich zobowiązań związanych z serwisem, w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 28 lutego 2019 roku.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Łaskarzew ul. Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew, nie później niż do dnia 20 lutego 2019r. do godziny 1600.
 2. oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający ogłosi wybór oferty na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.bip.laskarzew.pl.

TERMIN OTWARCIA OFERT:

21 luty 2019r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Łaskarzew.

KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cena – 100%.
 2. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego (m.in. transport).

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 3. Osoba do kontaktu w prawie ogłoszenia:
 • Marta Seremak
  tel. 25 684 65 62
  e-mail: marta.seremak@laskarzew.pl
   
 • Mariusz Paziewski
  tel. 25 684 50 24 wew. 15
  e-mail: mariusz.paziewski@laskarzew.pl

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa treść zapytania ofertowego. Pełna dokumentacja zamówienia, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaskarzew oraz w załącznikach poniżej.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik DOCX 73,5 KB)
 2. Formularz ofertowy (plik DOCX 73,6 KB)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.