Logo Gmina Łaskarzew

Program Czyste Powietrze

Rządowy program Czyste Powietrze jest wdrażany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Potrwa on przez najbliższe lata, ale już teraz warto wiedzieć, jakie są zasady program i jak dostać dotację na wymianę pieca, ocieplenie domu czy kolektory słoneczne. Jeżeli planujesz wymienić piec, ocieplić dom albo zamontować pompę ciepła, program Czyste Powietrze powinien cię zainteresować, bo w jego ramach możesz otrzymać dofinansowanie.

Co to za program?

Program Czyste Powietrze ma na celu zmniejszenie, a nawet całkowite uniknięcie emisji pyłów, a także innych zanieczyszczeń, które są wprowadzane do atmosfery. Z pomocą programu o czyste powietrze mogą zawalczyć posiadacze domów jednorodzinnych, do których skierowana jest akcja. Głównym celem programu Czyste Powietrze jest wymiana przestarzałych pieców, a także kotłów na paliwo stałe oraz ocieplenie budynków. Dzięki połączeniu tych dwóch aspektów, możliwe jest zarządzanie energią w sposób efektywny i odpowiedzialny, a oprócz ochrony środowiska, można też poprawić stan domowego budżetu – takie podejście do energii przyniesie bowiem oszczędności.

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które:

 • są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych
 • albo posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy

Na co dostaniesz dofinansowanie?

Jeśli skorzystasz z programu Czyste Powietrze, dotacja, którą otrzymasz, będzie częścią wydatków, które poniesiesz na wymianę pieca. Ustalono maksymalny możliwy koszt, od którego liczona będzie dotacja, a wynosi on 53 tysiące złotych. Wydasz więcej? Dodatkowe koszty możesz sfinansować w formie pożyczki. Wszystko zależy więc od tego, ile wyniesie cię wymiana pieca czy ocieplenie budynku.

Co dokładnie można dofinansować w ramach programu Czyste Powietrze? To np.:

 • wymiana pieca starego typu (w tym kotły na paliwo stałe)
 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła (uwaga! Muszą spełniać wymagania programu)
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – montaż lub modernizacja
 • wymiana okien i drzwi
 • instalacja odnawialnych źródeł energii, np. kolektorów słonecznych
 • docieplenie przegród budynku
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Wnioski, terminy, warunki

Zbiór informacji, które musisz znać o programie Czyste Powietrze.

Terminy:

 • 2018 – 2029 - realizacja programu
 • 31.12.2027 – ostatni dzień podpisywania umów
 • 30.06.2029 – zakończenie wszelkich prac objętych umową

Finansowanie:

 • w postaci dotacji
 • w postaci pożyczki

Wnioski:

 • nabór w trybie ciągłym
 • bieżąca ocena wniosków
 • wnioski przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • więcej informacji o terminach składania i sposobie wypełniania wniosków na stronach internetowych właściwych terytorialnie funduszy

Warunki podstawowe:

 • dla istniejących budynków: wymiana starego źródła ciepła na nowe, spełniające wymagania programu Czyste Powietrze
 • dla nowo budowanych budynków: zakup i montaż nowego źródła ciepła, które spełnia wymagania programu Czyste Powietrze

Warunki dofinansowania:

 • 53 tys. zł – maksymalne koszty, od których liczona jest wartość dotacji
 • 7 tys. zł – minimalna wartość kosztów
 • oprocentowanie pożyczki – nie mniej niż 2 proc. rocznie, nie więcej niż WIBOR 3m + 70 punktów bazowych
 • 15 lat – planowany okres spłaty pożyczki
 • karencja w spłacie – możliwa, ale maksymalnie do zakończenia realizacji
 • do 24 miesięcy – od daty zawarcia umowy o dofinansowanie mamy dwa lata na realizację przedsięwzięcia

Uwaga! Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze możemy otrzymać tylko na przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem, w którym złożyliśmy wniosek.
Uwaga! Nie możemy zakończyć inwestycji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 
Jednostka
 

Maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek
 
Audyt energetyczny przed realizacją przedsięwzięcia szt. do 1000 zł
Dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu wraz z dociepleniem szt. do 1000 zł
Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródeł ciepł szt. do 1000 zł
Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szt. do 500 zł
  Jednostka Maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek
Docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące m2 powierzchni przegrody do 150 zł
Wymiana stolarki zewnętrznej, w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnyc m2 powierzchni do 700 zł
Wymiana drzwi zewnętrznych, bram garażowych m2 powierzchni do 2000 zł
  Jednostka Maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek
Węzeł cieplny zestaw do 10 000 zł
Kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 20 000 zł
Kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 10 000 zł
System ogrzewania elektrycznego zestaw do 10 000 zł
Kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej zestaw do 15 000 zł
Pompy ciepła powietrzne zestaw do 30 000 zł
Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody zestaw do 45 000 zł
Instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zestaw do 15 000 zł
Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła zestaw do 10 000 zł
Kolektory słoneczne zestaw do 8 000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna * zestaw do 30 000 zł
Przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa / olejowa ** zestaw

do 30 000 zł

Przyłącze cieplne *** zestaw do 10 000 zł
Przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne *** zestaw do 8 000 zł

* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł
** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej


Dofinansowanie: od czego zależy? Ile można dostać?

To, na jakie dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze możemy liczyć, zależy od tego, jaki jest miesięczny dochód na osobę w naszym gospodarstwie domowych. Ile można dostać w programie Czyste Powietrze? Sprawdź w tabeli poniżej.

Grupa Kwota miesięcznego dochodu na osobę w zł Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) Pożyczka (uzupełnienie do wartości dotacji)
I do 600 do 90 % do 10 %
II 601 - 800 do 80 % do 20 %
III 801 - 1000 do 70 % do 30 %
IV 1001 - 1200 do 60 % do 40 %
V 1201 - 1400 do 50 % do 50 %
VI 1401 - 1600 do 40 % do 60 %
VII powyżej 1600 do 30 % do 70 %


Gdzie składać wnioski?

Wnioski do programu Czyste Powietrze przyjmowane są przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Poniżej podajemy adresy funduszu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7 00-893 Warszawa tel. 22 504 41 00

Więcej informacji na http://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.