Logo Gmina Łaskarzew

Zapytanie ofertowe na prowadzenie szkoleń

W związku z przyznaniem dla Gminy Łaskarzew dofinansowania na realizację projektu grantowego: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, Gmina Łaskarzew ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć w projekcie.

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Łaskarzew

TYTUŁ PROJEKTU: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

OGÓLNY ZAKRES ZLECENIA: Prowadzenie szkoleń dla 268 mieszkańców Gminy Łaskarzew, powyżej 25 roku życia w tym 26 osób z niepełnosprawnościami oraz 54 osoby w wieku powyżej 65 lat, z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych

CEL PROJEKTU:
Cel główny: Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.
Cel szczegółowy: Wzrost kompetencji cyfrowych dla 268 mieszkańców Gminy Łaskarzew, powyżej 25 roku życia w tym 26 osób z niepełnosprawnościami, oraz 54 osoby w wieku powyżej 65 lat, z zakresu rozwój kompetencji cyfrowych.

TEMATYKA SZKOLEŃ:

 1. „Rodzic w internecie”
 2. „Mój biznes w sieci”
 3. „Moje finanse i transakcje  w sieci”
 4. „Działam w sieciach społecznościowych”
 5. „Tworzę własną stronę internetową ( blog )”
 6. „Rolnik w sieci”
 7. „Kultura w sieci”

MIEJSCE ORAZ LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH:
Według projektu zostanie zorganizowanych 22 grupy szkoleniowe. Łącznie przeszkolonych zostanie 268 osób. Każdy uczestnik odbędzie 12 godzin szkolenia. Łącznie 276 godziny szkoleń z kompetencji cyfrowych.
Zamawiający zapewnia pomieszczenia do przeprowadzenia szkoleń.
Miejsce do przeprowadzenia szkoleń – teren Gminy Łaskarzew.

TRYB PROWADZONYCH SZKOLEŃ DLA MIESZKAŃCÓW:
Szkolenia przeprowadzone będą w trybie 2 dni x 6 godzin lub zostaną dostosowane do wymagań grupy. Organizacja szkoleń będzie możliwa w weekendy. Wszystkie szkolenia  realizowane będą na podstawie scenariuszy przekazanych przez operatora grantu.

TERMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ:
01.03.2019r. - 30.09.2019r. wg. szczegółowego harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego

UCZESTNICY SZKOLEŃ:
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu które ukończyły 25 lat w dniu przystąpienia do projektu w tym 26 osób z niepełnosprawnościami, oraz 54 osoby w wieku powyżej 65 lat, z zakresu kompetencji cyfrowych.

WYMOGI FORMALNE DLA INSTRUKTORÓW:

A. METODYCZNE:

 1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.
 2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.
 3. Wykorzystanie scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.
 4. Umiejętność motywowania uczestników

B. TECHNICZNE:

 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptop, tablet, smartfon).
 2. Umiejętność korzystania z internetu.
 3. Umiejętność z korzystania z informacji i z danych w internecie.
 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.
 6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.
 7. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych

C. DOŚWIADCZENIE:

Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

Brak spełnienia, któregokolwiek warunku skutkować będzie niespełnieniem wymogów formalnych.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Forma papierowa oferty: zamknięta koperta z dopiskiem „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, „Oferta na instruktora szkoleń” winna zostać złożona w sekretariacie Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek 32, 08-450 Łaskarzew, w terminie do 11 lutego 2019r. do godziny 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

TERMIN OTWARCIA OFERT: 12 luty 2019r. o godzinie 10:00

KRYTERIUM WYBORU OFERT: Cena 100% dla ofert spełniających wymogi formalne.

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU: Marta Seremak, tel.: 25 68-46-562, email: marta.seremak@laskarzew.pl

Rozliczenie z wykonawcą za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej w terminie do 21 dni od daty złożenia faktury w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Łaskarzew ul. duży rynek 32, 08-450 Łaskarzew.

Podstawą do złożenia faktury będzie podpisany przez zamawiającego i wykonawcę protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

ŻRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU:
Program Operacyjny polska cyfrowa, OŚ Priorytetowa na III „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 : „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.


Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik PDF 173 KB)
 2. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (plik DOCX 66,4 KB)
 3. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie (plik DOCX 102 KB)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.