Logo Gmina Łaskarzew

Poprzednie kadencje

 

Radni Gminy Łaskarzew VII kadencji (2014-2018)
wybrani w wyborach 16 listopada 2014 roku

 

# Nazwisko i Imię Miejscowość Liczba kandencji
od roku 1990
Funkcja
1 Błachnio Jerzy Kacprówek 4 Przewodniczący Rady
2 Chmielewski Mariusz Leokadia 1 Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska (do 17 listopada 2016 roku)
3 Gendek Tadeusz Wola Rowska 5 Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska
4 Golińska Agnieszka Sośninka 1 Członek Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska
5 Gurdek Janusz Lewików 1 Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska (do 17 listopada 2016 roku)
6 Jasińska Barbara Nowy Pilczyn 5 Przewodniczący Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
7 Kondej Teresa Budel 1 Członek Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
8 Kowalska Agnieszka Izdebno 2 Wiceprzewodniczący Rady
Członek Komisji Budżetu i Finansów
9 Markowska Monika Wola Łaskarzewska 1 Członek Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
10 Popiołek Piotr Dąbrowa-Kolonia 3

Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

11 Sierański Przemysław Stary Pilczyn 1 Członek Komisji Budżetu i Finansów
12 Wysocki Jacek Uścieniec 3 Członek Komisji Budżetu i Finansów
13 Wysocki Krzysztof Ksawerynów 2 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
14 Zackiewicz Anna Melanów 2

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska

15 Żak Józef Izdebno-Kolonia 7 Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 


 

Radni Gminy Łaskarzew VI kadencji (2010-2014)
wybrani w wyborach 21 listopada 2010 roku

# Nazwisko i Imię Miejscowość Liczba kandencji od roku 1990 Funkcja
1 Błachnio Jerzy Kacprówek 3 Wiceprzewodniczący Rady
Członek Komisji Budżetu i Finansów
2 Boratyńska Justyna Wola Łaskarzewska 1 Przewodniczący Rady
3 Jasińska Barbara Nowy Pilczyn 4 Członek Komisji Rewizyjnej
4 Kowalska Agnieszka Izdebno 1 Członek Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
5 Nowak Elżbieta Sośninka 1 Członek Komisji Budżetu i Finansów
6 Paziewski Grzegorz Krzywda 3 Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska
7 Paziewski Grzegorz Stary Pilczyn 3 Członek Komisji Budżetu i Finansów
8 Popiołek Piotr Dąbrowa-Kolonia 2 Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska
9 Rękawek Jerzy Wola Rowska 1 Członek Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
10 Rutkowski Grzegorz Celinów 1 Członek Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
11 Wysocki Jacek Uścieniec 2 Członek Komisji Budżetu i Finansów
12 Wysocki Krzysztof Ksawerynów 1 Członek Komisji Rewizyjnej
13 Zackiewicz Anna Melanów 1 Członek Komisji Budżetu i Finansów
14 Zięcina Wiesław Lewików 1 Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska
15 Żak Józef Izdebno-Kolonia 6 Członek Komisji Rewizyjnej

 


 

Radni Gminy Łaskarzew V kadencji (2006-2010)
wybrani w wyborach 12 listopada 2006 roku

# Nazwisko i Imię Miejscowość Liczba kandencji od roku 1990 Funkcja
1 Błachnio Jerzy Kacprówek 2 Członek Komisji Budżetu i Finansów
2 Cichecka Hanna Ksawerynów 2 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
3 Gendek Tadeusz Wola Rowska 4 Przewodniczący Rady
4 Jarzyna Maria Budel 1 Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska
5 Jasińska Barbara Nowy Pilczyn 3 Członek Komisji Rewizyjnej
6 Kościesza Krzysztof Lipniki 3 Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska
7 Krogulec Stanisław Melanów 2 Wiceprzewodniczący Rady
Członek Komisji Budżetu i Finansów
8 Paszkowski Jan Sośninka 5 Członek Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Brzpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
9 Paśnik Mieczysław Izdebno 3 Członek Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Brzpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
10 Paziewski Grzegorz Stary Pilczyn 2 Przewodniczący Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Brzpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
11 Piecek Roman Wola Łaskarzewska 1 Członek Komisji Budżetu i Finansów
12 Popiołek Piotr Dąbrowa-Kolonia 1 Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska
13 Rutkowska Kamila Stary Helenów 3 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
14 Wysocki Jacek Uścieniec 1 Członek Komisji Budżetu i Finansów
15 Żak Józef Izdebno-Kolonia 5 Członek Komisji Rewizyjnej

 


 

Radni Gminy Łaskarzew IV kadencji (2002-2006)
wybrani w wyborach 27 października 2002 roku

# Nazwisko i Imię Miejscowość Liczba kandencji od roku 1990 Funkcja
1 Cichecka Hanna Ksawerynów 1  
2 Gendek Tadeusz Wola Rowska 3  
3 Jasińska Barbara Nowy Plczyn 2  
4 Kopik Jan Grabina 1  
5 Kościesza Krzysztof Lipniki 2  
6 Krogulec Stanisław Melanów 1  
7 Michalczyk Bogdan Izdebno 1  
8 Paszkowski Jan Sośninka 4  
9 Paziewski Grzegorz Krzywda 2  
10 Paziewski Grzegorz Stary Pilczyn 1  
11 Rutkowska Kamila Stary Helenów 2  
12 Talarek Ryszard Zygmunty 1  
13 Tomaszek Zenon Wola Łaskarzewska 1  
14 Ukleja Józef Dąbrowa 1  
15 Żak Józef Izdebno-Kolonia 4  

 


 

Radni Gminy Łaskarzew III kadencji (1998-2002)
wybrani w wyborach 11 października 1998 roku

# Nazwisko i Imię Miejscowość Liczba kandencji od roku 1990 Funkcja
1 Błachnio Jerzy Kacprówek 1 Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
2 Błachnio Tomasz Leokadia 1 Członek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
3 Gałązka Elżbieta Melanów 1 -
4 Gendek Tadeusz Wola Rowska 2 Członek Komisji Budżetu i Finansów
5 Jarzyna Mieczysław (do 2000 roku) Dąbrowa 3 Wiceprzewodniczący Rady
6 Jasińska Barbara Nowy Pilczyn 1 Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
7 Kościesza Krzysztof Lipniki 1 Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej
8 Mitek Antoni Stary Pilczyn 1 Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
9 Paziewski Grzegorz Krzywda 1 Członek Komisji Budżetu i Finansów
10 Paszkowski Jan Sośninka 3 -
11 Paśnik Mieczysław Izdebno 2 -
12 Rosiak Aleksandra Budel 2 Członek Komisji Rewizyjnej
13 Rulak Józef Zygmunty 2 -
14 Rutkowska Kamila Stary Helenów 1 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
15 Sawicki Ryszard Wanaty 3 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
16 Wójcik Zdzisław Wola Łaskarzewska 3 Przewodniczący Rady
Członek Komisji Budżetu i Finansów
17 Żak Józef Izdebno-Kolonia 3 Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
18 Krogulec Mieczysław (od 25 sierpnia 2000 roku) Dąbrowa 1 Wiceprzewodniczący Rady

 


 

Radni Gminy Łaskarzew II kadencji (1994-1998)
wybrani w wyborach 19 czerwca 1994 roku

# Nazwisko i Imię Miejscowość Liczba kandencji od roku 1990 Funkcja
1 Bukowski Wiesław Melanów 2 Członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
2 Górka Ryszard Grabina 2 Członek Komisji Rolnictwa
3 Hys Teresa Ksawerynów 1 Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa
4 Janisiewicz Marian Izdebno 2 Przewodniczący Komisji Rolnictwa
5 Jarzyna Mieczysław Dąbrowa 2 Członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
6 Karaś Adam Nowy Pilczyn 1 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7 Krzywiec Ewa Helenów 1 Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
8 Kusak Hanna Krzywda 2 Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
9 Parzyszek Stanisław Stary Pilczyn 1 Członek Komisji Rolnictwa
10 Paszkowski Jan Sośninka 2 Członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
11 Pytlarczyk Stanisław Kacprówek 1 Członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
12 Rosiak Aleksandra Budel 1 Członek Komisji Rolnictwa
13 Rulak Józef Zygmunty 1 Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
14 Rutkowska Teresa Wola Rowska 1 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
15 Sawicki Ryszard Wanaty 2 Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Członek Komisji Budżetu i Finansów
16 Skoczek Edward Lipniki 1 Czlonek Komisji Rewizyjnej
17 Wójcik Zdzisław Wola Łaskarzewska 2 Przewodniczący Rady Gminy
Członek Komisji Budżetu i Finansów
18 Żak Józef Izdebno-Kolonia 2 Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 


 

Radni Gminy Łaskarzew I kadencji (1991-1994)
wybrani w wyborach 27 maja 1990 roku

# Nazwisko i Imię Miejscowość Liczba kandencji od roku 1990 Funkcja
1 Bukowski Wiesław Melanów 1 -
2 Gendek Tadeusz Wola Rowska 1 -
3 Górka Ryszard Grabina 1 -
4 Gurba Stanisław Nowy Pilczyn 1 Przewodniczący Komisji Finansów
5 Janisiewicz Marian Izdebno 1 Przewodniczący Komisji Rolnictwa
6 Jarzyna Mieczysław Dąbrowa 1 -
7 Kasprzak Zdzisław Leokadia 1 -
8 Kusak Hanna Krzywda 1 -
9 Paszkowski Jan Sośninka 1 -
10 Paśnik Mieczysław Izdebno 1 -
11 Paziewski Stanisław Zygmunty 1 -
12 Piętka Andrzej Nowy Pilczyn 1 Wiceprzewodniczący Rady
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
13 Rutkowski Waldemar Helenów 1 -
14 Sawicki Ryszard Wanaty 1 -
15 Seremak Hanna Kacprówek 1 -
16 Trzpil Wiesław Stary Pilczyn 1 Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
17 Wójcik Zdzisław Wola Łaskarzewska 1 Przewodniczący Rady
18 Żak Józef Izdebno-Kolonia 1 -

 

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.