Logo Gmina Łaskarzew

Program Priorytetowy "Czyste powietrze"

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Łaskarzew

Jaki jest cel Programu?

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do dofinansowania kwalifikują się następujące koszty:

 • Wymiana kotła na paliwo stałe (tzw. kopciucha) – na ekologiczne źródło ciepła spełniające wymogi Programu (klasa 5 + eco projekt);
 • Ocieplenie przegród budowlanych budynku;
 • Wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, bramy garażowej;
 • Wymianę instalacji CO i CWU;
 • Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperacji);
 • Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • Zakup audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Tabela z maksymalnymi dotacjami dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze.

Najważniejsze informacje o Programie „Czyste Powietrze”

 • Progi dochodowe a intensywność dofinansowania:

poziom podstawowy – dochód wnioskodawcy maksymalnie 135 000 zł rocznie za ubiegły rok podatkowy;
poziom podwyższony – dochód do 1 894 zł miesięcznie na osobę w gosp. domowym wieloosobowym lub do 2 651 zł miesięcznie w gosp. jednoosobowym;
poziom najwyższy – dochód do 1 090 zł miesięcznie na osobę w gosp. domowym wieloosobowym lub do 1 526 zł miesięcznie w gosp. jednoosobowym;

 • Maksymalne kwoty dotacji:

- poziom podstawowy – maksymalnie 67 200 zł;
- poziom podwyższony – maksymalnie 100 200 zł;
- poziom najwyższy – maksymalnie 136 200 zł;

 • Intensywność dofinansowania liczona od kosztów netto:

- poziom podstawowy40% - 55% kosztów netto;
- poziom podwyższony70% - 80% kosztów netto;
- poziom najwyższy100% kosztów netto.

 • Prawo do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania przysługuje wnioskodawcy po przedłożeniu aktualnego zaświadczenia o dochodach wydanego przez GOPS/MOPS w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
 • Wyższa kwota dotacji dla kompleksowych termomodernizacji budynków tzn. przedsięwzięć wykonywanych na podstawie audytu energetycznego. Pojęcie kompleksowa termomodernizacja w rozumieniu Programu to prace skutkujące:

a) zmniejszeniem zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b) zmniejszeniem zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.

 • Na jeden budynek/lokal mieszkalny może zostać udzielona i wypłacona dotacja na podstawie maksymalnie dwóch wniosków
  o dofinansowanie. Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją może być udzielona i wypłacona na dany budynek/lokal mieszkalny wyłącznie w ramach jednego wniosku o dofinansowanie.
 • Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.
 • Wypłata dofinansowania następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność przedkładanym do WFOŚiGW w Siedlcach za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl po zakończeniu całego przedsięwzięcia lub jednego z etapów.
 • Dowolna kolejność rozliczania przedsięwzięć. Nie ma obowiązku rozliczania źródła ciepła w pierwszym wniosku o płatność. Można najpierw rozliczyć inne przedsięwzięcia.

UWAGA: Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Złożenie wniosku o dofinansowanie

 1. Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem.
  Wnioski pochodzące z terenu Gminy Łaskarzew obsługuje WFOŚiGW w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Siedlcach.
  Adres: ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce (budynek Polimex Mostostal S.A. – budynek C), tel. (25) 640 43 61.
 2. Aktualnie obowiązująca dokumentacja do programu wraz z instrukcją uzupełniania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków
  o płatność wraz z załącznikami dostępna jest:
  1. w serwisie „gov.pl”
  2. na stronach internetowych wfosigw (https://portal.wfosigw.pl/sciezka-przez-wfosigw)
 3. Formularz wniosku dostępny jest w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) – https://gwd.nfosigw.gov.pl/ Wymagane jest, aby Wnioskodawca uzupełnił wniosek w systemie GWD.
 4. Składanie wniosków może odbywać się:
  1. poprzez serwis „gov.pl” za pomocą systemu GWD – należy wypełnić wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesłać automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
  2. bezpośrednio poprzez system GWD – należy utworzyć konto w systemie
  3. w urzędzie gminy – pracownik punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze pośredniczy w złożeniu wniosku do WFOŚiGW
 5. Wnioski można składać w trybie elektronicznym i papierowym:
  1. W celu złożenia wniosku elektronicznie bezpośrednio w systemie GWD należy wypełnić wniosek i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesłać go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
  2. Wniosek składany w postaci papierowej – jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, należy zatwierdzić wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”, a następnie wydrukować ten wniosek z systemu GWD, podpisać go swoim odręcznym podpisem i dostarczyć w postaci papierowej wraz
   z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw. Wniosek w postaci papierowej złożony z oznaczeniem „wydruk roboczy” jest pozostawiany bez rozpatrzenia.
 6. W przypadku potrzeby uzyskania kredytu można złożyć wniosek za pośrednictwem banku
  1. W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.
  2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).
  3. Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
  4. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć
   w WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie.
  5. WFOŚiGW wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Przydatne linki:

 1. Strona Programu Czyste Powietrze https://czystepowietrze.gov.pl/
 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie https://wfosigw.pl/
 3. Generator wniosków o dofinansowanie https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 4. Kalkulator docieplenia:  https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
 5. Lista zgłoszonych urządzeń i materiałów podlegających dofinansowaniu: https://lista-zum.ios.edu.pl/
 6. Uchwały antysmogowe: https://polskialarmsmogowy.pl/jak-wygrac-ze-smogiem/uchwaly-antysmogowe/
 7. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków https://ceeb.gov.pl/

Załączniki:

 1. Program priorytetowy "Czyste Powietrze" (plik PDF 1,09 MB)
 2. Załącznik - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową (plik PDF 605 KB)
 3. Broszura (plik PDF 5,10 MB)

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.