Logo Gmina Łaskarzew

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności<

Deklaracja Dostępności

Urząd Gminy w Łaskarzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Łaskarzewie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Gminy w Łaskarzewie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np.PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.

 • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
  • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny .

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

  • osobą kontaktową jest: Mariusz Paziewski
  • e-mail: mariusz.paziewski@laskarzew.pl
  • nr telefonu: (25) 684 66 83

  Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

  Każdy ma prawo do:

  • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
  • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
  • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

  Skargi i odwołania

  W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

  • Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Łaskarzewie
  • Adres: ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew
  • E-mail: ug@laskarzew.pl
  • Telefon: (25) 684 50 24

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Urząd Gminy w Łaskarzewie mieści się w jednym budynku w przy ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew.

 • Przy budynku znajduje się 1. miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Przed budynkiem znajduje się podjazd dla wózków.
 • Na terenie placówki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Wójt gminy zaprasza

  Marian Janisiewicz

  Przyjęcia interesantów:
  wtorek - 800 - 1200
  piątek - 1200 - 1700

  Zobacz również

  wersja językowa

  Kalendarz

  maj 2024
  Pn
  Wt
  Śr
  Cz
  Pt
  So
  Ni
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31

  Zegar

  • :
  • :
  Akceptuję

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.