Logo Gmina Łaskarzew

Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew

Gmina Łaskarzew realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Uczniowie na start rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Łaskarzew”. Na ten cel zostały pozyskane środki z Unii Europejskiej w kwocie 906.760,52 zł. Projekt będzie realizowany od 01.02.2020 r. do 31.12.2021 r.

Projekt będzie polegał na realizacji wsparcia typu 1,2,3 i 4 w okresie 01.01.2020 do 31.12.2021 r., dla uczniów i nauczycieli z 4 szkół podstawowych z Gminy Łaskarzew w woj. mazowieckim. Celem głównym projektu jest wzrost rozwoju kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości) niezbędnych na rynku pracy u min. 90 % uczniów: poprzez dostęp do wysokiej jakości oferty kształcenia. Projekt został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb szkół przeprowadzonej w X 2018 r. w szkołach objętych projektem zatwierdzonej przez organ prowadzący, uwzględniający inwentaryzację sprzętu i sytuację demograficzną.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, kształtowanie właściwych postaw, oraz podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u minimum 90% uczniów: tj 246 uczniów (135 K i 111 M) oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 100% nauczycieli tj. 34 nauczycieli (32 K i 2 M) ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Łaskarzew w terminie do 31.12. 2021. Cel główny projektu wpisuje się w cele szczegółowe RPO WM poprzez: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz powiązanych z nimi postaw na rynku pracy, a także poprzez rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami. Zaplanowane w projekcie zadania są odpowiedzią na potrzeby wynikające z diagnozy przeprowadzonej w X 2018 r. w szkołach na terenie gminy przez dyrekcję i wychowawców, zatwierdzonej przez organ prowadzący - Gminę. Celem szczegółowym projektu jest także podniesienie kompetencji kluczowych ze względu na osiąganie przez uczniów wyników w nauce na podstawie średnich ocen z poszczególnych przedmiotów.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego poprzez osiągniecie zaplanowanych wskaźników rezultatu i produktu. Będzie to możliwe dzięki wzbogaceniu oferty edukacyjnej w Szkołach Podstawowych w Gminie Łaskarzew poprzez organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów z wykorzystaniem min. metody eksperymentu, zajęcia wspierające dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami, poprzez doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne i wykorzystywanie ich na zajęciach. Nauczyciele, dzięki udziałowi w projekcje podniosą swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe co przyczyni się do podniesienia poziomu nauczania w szkołach objętych wsparciem i dostosowaniem go do potrzeb uczniów.

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.