Logo Gmina Łaskarzew

Projekty współfinansowane

Przebudowa drogi gminnej Nr 130609W Izdebno Kolonia – Wola Rowska  na długości 760 mb i drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa – Aleksandrów – Izdebno długości 560 mb

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej

 

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Izdebnie

 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łaskarzew poprzez przebudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie oraz zakup wyposażenia oczyszczalni ścieków w Nowym Pilczynie

 

„Wanaty – ocalić od zapomnienia”. Promocja obszaru LGD poprzez wydanie publikacji książkowej i wykonanie muralu w celu upamiętnienia pacyfikacji wsi Wanaty w 1944 roku

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa-Aleksandrów-Izdebno w km 1+440 ÷ 1+820

 

Budowa ogrodu kieszeniowego przy Gminnym Klubie Dziecięcym "PROMYCZEK" w Starym Helenowie

 

Dofinansowanie na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służącycj do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożen na potrzeby OSP w Starym Pilczynie

 

Dofinansowanie na aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Dąbrowie

 

Dofinansowanie na docieplenie poddasza świetlicy wiejskiej OSP Uścieniec-Krzywda

 

Dofinansowanie na Utworzenie Ścieżki Edulacyjno-Ekologicznej przy Gminnym Klubie Dziecięcym w m. Stary Helenów

 

Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2021

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 - Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 - droga w Lewikowie

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 - droga w Sośnince

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 - droga w Melanowie

 

Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Izdebno

 

Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Uścieniec-Krzywda

 

Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stary Pilczyn

 

Pożyczka na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Etap III - podłączenia

 

Pożyczka na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Etap III

 

 

Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2014

 

Pożyczka na termomodernizację budynku ZS Stary Pilczyn i SP Dąbrowa

 

Dotacja na termomodernizację budynku ZS Stary Pilczyn i SP Dąbrowa

 

Informacja o dofinansowaniu dla CIA

Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne CIA w Łaskarzewie otrzymało dofinansowanie na operację z zakresu Małych Projektów

 

 

STOWARZYSZENIE CENTRUM INTEGRACYJNO ANIMACYJNE CIA W ŁASKARZEWIE

OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE NA OPERACJĘ Z ZAKRESU MAŁYCH PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. „UTWORZENIE BAZY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ LGD W ŁASKARZEWIE”

Nr umowy 00360-6930-UM0740619/12 z dnia 02 lipca 2013 r.

Cel operacji – Umożliwienie dostępu do oferty turystycznej w ramach działalności Punktu Informacji Turystycznej dla mieszkańców LGD i turystów poprzez utworzenie bazy informacji i oferty turystycznej obszaru objętego LSR trzech gmin LGD tj. Miasta Łaskarzew, Gminy Łaskarzew i Gminy Wilga w tym min.: utworzenie i prowadzenie strony internetowej, wydanie foldera turystyczno- informacyjnego, produkcja filmu promującego walory turystyczno- rekreacyjne regionu LGD, informacja w mediach.

 

>>> zobacz stronę CIA <<<

Remont i wyposażenie obiektów kulturalnych

Modernizacja Wiejskiego Domu Ludowego w Lewikowie

 

 

MODERNIZACJĘ DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROW NA LATA 2007- 2013 
W RAMACH PROJEKTU:

 

„Modernizacja Wiejskiego Domu Ludowego w Lewikowie”

 

W RAMACH DZIAŁANIA 413 PROW:

 

„Remont i wyposażenie obiektów kulturalnych”

 

 

Remont i wyposażenie obiektów kulturalnych

Remont Gminnej Bibliotekli Publicznej w Nowym Pilczynie

 

REMONT BUDYNKU DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROW NA LATA 2007- 2013 
W RAMACH PROJEKTU:

 

„Remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie”

 

W RAMACH DZIAŁANIA 413 PROW:

 

„Remont i wyposażenie obiektów kulturalnych”

 

 

Remont i wyposażenie obiektów kulturalnych

Przystosowanie budynku w Lipnikach na cele działalności kulturalnej

 

 

REMONT BUDYNKU DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROW NA LATA 2007- 2013 
W RAMACH PROJEKTU:

 

„Przystosowanie budynku w Lipnikach na cele działalności kulturalnej”

 

W RAMACH DZIAŁANIA 413 PROW:

 

„Remont i wyposażenie obiektów kulturalnych”

 

 

Remont i wyposażenie obiektów kulturalnych w ramach działania 413 PROW

Zakup Wyposażenia dla Wiejskich Domów Ludowych w Uścieńcu-Krzywdzie i Sośnince

 

 

WYPOSAŻENIE ZAKUPIONO ZE ŚRODKÓW PROW NA LATA 2007- 2013 
W RAMACH PROJEKTU:

 

„Zakup wyposażenia dla Wiejskich Domów Ludowych w Uścieńcu-Krzywdzie i Sośnince”

W RAMACH DZIAŁANIA 413 PROW:

„Remont i wyposażenie obiektów kulturalnych”

 

 

Wsparcie w formie pożyczki

"Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Nowy Pilczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami etap I"

 

"Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Nowy Pilczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami etap I", została wsparta przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.000.000 zł (Słownie złotych: Trzy miliony) w formie pożyczki.

 
„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Woli Łaskarzewskiej”
 
 
 
 

INFORMACJA

Wójt Gminy Łaskarzew informuje, że na terenie gminy Łaskarzew zrealizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 3 -Rozwój Lokalny Działanie 3.5 - Lokalna Infrastruktura Społeczna) oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i środków budżetu Gminy.

 

„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Woli Łaskarzewskiej”

 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Sp. z o. o. "REMBUD" 21-100 Lubartów, Aleja Tysiąclecia 8.

 

 

Całkowita wartość projektu:

 

 

2 552 354,18 zł

Dofinansowanie:

 

 

 

 

ZPORR (37,45% koszty kwalifikowane)

32,47%

828 781,48 zł

FRKF

39,18%

1 000 000,00 zł

wkład Gminy

28,35%

723 572,70 zł

 

 

Zakończenie robót nastąpiło w dniu: 27.07.2006r.

 

Dofinansowanie przedsięwzięcia gminy

 

"Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy i Urzędu Miasta w Łaskarzewie"

 

 

Wójt Gminy Łaskarzew informuje, że "Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy i Urzędu Miasta w Łaskarzewie" dofinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Dofinansowanie przedsięwzięcia gminy

 

"Termomodernizacja Zespołu Szkół w Izdebnie"

 

 

Wójt Gminy Łaskarzew informuje, że "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Izdebnie" dofinansowa jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.