17 listopada 2017. imieniny: Waleria, Salomea, Grzegorz
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Przetargi
Ogłoszenie Wójta Gminy Łaskarzew o przetargu
II Publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własnośc Gminy Łaskarzew

Łaskarzew, dnia 19.05.2008r.

WÓJT GMINY ŁASKARZEW
____________________ogłasza
____________________
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY ŁASKARZEW

Lp.

Nr działki

Powierzchnia/m2

Nr KW

Położenie

Cena /netto/ wywoławcza zł

Wadium zł

Minimalne postąpienie zł

1

1067/1

1748

39755

Wola Rowska

326 200,00

32 700,00

3 300,00

2

122

2600

39807

Wola Łaskarzewska

64 750,00

6 500,00

700,00

I. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Gmina Łaskarzew nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowości Wola Rowska i Wola Łaskarzewska.

poz. nr 1 ogłoszenia zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Łaskarzew Nr XXVI/84/97 z dnia 5 września 1997 r. nieruchomość oznaczona Nr 1067/1 położona w Woli Rowskiej, znajduje się w strefie siedliskowo-mieszkaniowej, oznaczonej na rysunku Studium symbolem MR/MN.

poz. nr 2 ogłoszenia zgodnie ze Studium opisanym w pozycji Nr 1 nieruchomość oznaczona Nr 122 położona w Woli Łaskarzewskiej, znajduje się w strefie siedliskowo-mieszkaniowo-letniskowej, oznaczonej na rysunku Studium symbolem MR/MN/ML.

II. Rodzaj zabudowy

poz. nr 1 ogłoszenia nieruchomość oznaczona Nr 1067/1 położona w Woli Rowskiej jest zabudowana budynkiem byłej szkoły, piętrowym nie podpiwniczonym powierzchni użytkowej 394,1 m2 z lokalem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 61,6 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 47,3 m2.

poz. nr 2 ogłoszenia nieruchomość oznaczona Nr 122 położona we wsi Wola Łaskarzewska jest zabudowana budynkiem murowanym piętrowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 559,7 m2.

III. Uzbrojenie

poz. Nr 1 ogłoszenia przyłącze wodociągowe, energetyczne i lokalny osadnik ścieków.

poz. Nr 2 ogłoszenia przyłącze energetyczne.

Księgi wieczyste nie wykazują obciążeń.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) upłynął w dniu 26 października 2007 r.

Przedmiotem przetargu będzie każda nieruchomość oddzielnie.

Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami opisanej wyżej.

Nabywca ponosić będzie koszty notarialne i koszty opłaty sądowej które określi notariusz.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbędą się w dniu 26 czerwca 2008 r.
o godz. 1000, w kolejności jak podano w ogłoszeniu, w budynku Urzędu Gminy Łaskarzew: Łaskarzew, ul. Duży Rynek 32, sala konferencyjna UG pokój nr 15.

Nieruchomości oraz budynki można obejrzeć w terminie uzgodnionym z Referatem Rolnictwa i Geodezji UG Łaskarzew w godz. 745 – 1545, tel. 025 684 50 59.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu. Wadium winno być wpłacone na rachunek Urzędu Gminy Łaskarzew w Banku Spółdzielczym Łaskarzew Nr 41 9217 0001 0004 2866 2000 0010. do dnia 23 czerwca 2008 roku. Za datę wpłacenia wadium, uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Łaskarzew. Zgłoszenie udziału w przetargu winno być złożone do dnia 23 czerwca 2008 roku do godziny 1500 w Referacie Rolnictwa i Geodezji Urzędu Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek 32 pokój nr 2.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100 % ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu. Za datę wpływu uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Łaskarzew.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Wójt Gminy Łaskarzew może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny kupna nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenia stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

Wójt Gminy Łaskarzew

mgr inż. Marian Korycki

« powrót
 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA