17 listopada 2017. imieniny: Waleria, Salomea, Grzegorz
  × strona główna
° Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łaskarzew
sławni ludzie z naszej gminy
  

Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Rolnictwo, Leśnictwo, Ochrona Środowiska
Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłaszania do prowadzonej przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

UWAGA!!!

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓWZgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Wójt Gminy Łaskarzew zwraca się do mieszkańców Gminy
o wypełnienie druku ewidencji posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba), przydomowej oczyszczalni ścieków lub przyłączenia do kanalizacji i dostarczenie do Sołtysa danej wsi w terminie do 28 czerwca 2017r. Druki formularzy zostaną przekazane mieszkańcom przez sołtysów. W razie nieotrzymania druku z powodu nieobecności, będzie można go odebrać u sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy.

Brak złożenia formularza lub podanie nieprawdziwych danych przez właścicieli/użytkowników nieruchomości będzie powodowało wszczęcie postępowania wyjaśniającego.


Ewidencja ma służyć za źródło danych do stworzenia planu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej oraz ochronie wód gruntowych przed zanieczyszczeniem. Ponadto proszę
o wypełnienie również punktu II formularza - zawarte dane posłużą do celów statystycznych na potrzeby sprawozdawczości Gminy.


Wójt Gminy Łaskarzew
/-/ Marian Janisiewicz

Załącznik:

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.

« powrót
 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA