Logo Gmina Łaskarzew

GOSPODARKA ODPADAMI

INFORMACJA dla mieszkańców gminy Łaskarzew w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

  

I N F O R M A C J A

dla mieszkańców gminy Łaskarzew
w sprawie nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi

 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.).

Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Od dnia 1 lipca 2013 r. mieszkańcy Gminy Łaskarzew zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami. Wówczas właściciele nieruchomości będą obowiązani wnosić do gminy tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami. 

Do tego czasu właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów na dotychczasowych zasadach. 

Za wywóz i zagospodarowanie odpadów od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości będą ponosić ujednoliconą opłatę na rzecz Gminy Łaskarzew.

 

Jak będzie działał system w Gminie Łaskarzew:

1. Rada Gminy ustaliła: wysokość stawki i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia przez właściciela nieruchomości – informacje zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Łaskarzew.

2. Rada Gminy w drodze uchwały określiła wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.: odpady segregowane 4zł (od osoby); odpady niesegregowane 10 zł (od os.). 

3. Każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do dnia 15 marca 2013r. złożenia w Urzędzie Gminy Łaskarzew deklaracji, zawierającej wyliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można odebrać w Urzędzie Gminy Łaskarzew pokój nr 2, u sołtysa danego sołectwa oraz na stronie internetowej Urzędu.

4. W przypadku nie złożenia deklaracji opłata zostanie określona w drodze decyzji na podstawie szacunków, w tym średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

5. Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu odbierze od mieszkańców odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane.

6. Opłata za odpady posegregowane jest niższa – opłaca się, więc segregować odpady.

7. Mieszkańcy Gminy Łaskarzew będą mieli zapewniony dostęp do mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów, do których oddadzą zebrane selektywnie odpady – gmina poinformuje o miejscach lokalizacji w/w punktów, godzinach ich działania oraz jakie odpady będzie można do nich dostarczyć.

 

Wszelkie niezbędne informacje na temat wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy Łaskarzew.

Informacje na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o obowiązujących aktach prawnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi znajdują się na stronie Ministerstwa Środowiska http://naszesmieci.mos.gov.pl


Załączniki:

Informacja o systemie

Informacja o opłatach

Uchwała Nr XIX/97/12 - ustalenie wysokości opłaty

Uchwała Nr XIX/98/12 - częstotliwość i tryb uiszczania opłaty

Uchwała Nr XIX/99/12 - ustalenie wzoru deklaracji

DEKLARACJA

INSTRUKCJA wypełniania DEKLARACJI

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Wzór DEKLARACJI obowiązujący od roku 2016

Wójt gminy zaprasza

Marian Janisiewicz

Przyjęcia interesantów:
wtorek - 800 - 1200
piątek - 1200 - 1700

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.