31 lipca 2015. imieniny: Helena, Ignacy, Lubomir
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Referendum ogólnokrajowe
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku  ...więcej
Dodatkowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Starym Pilczynie
 
W dniu 20.07.2015 r. Wykonawca robót – firma Urtech Sp. z o.o. złożyła zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych polegających na wykonaniu dodatkowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stary Pilczyn (droga za szkołą).  ...więcej
Sobota = wakacyjne zajęcia z piłki nożnej ze Snajperem Sośninka
 
25 lipca 2015 r. to kolejna sobota z zajęciami z piłki nożnej na boiskach sportowych w Krzywdzie (godz. 10:00) i Starym Pilczynie (godz. 12:00) w ramach projektu Klubu Sportowego Snajper Sośninka pn. "Snajper dla mieszkańców gminy", który realizuje zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Łaskarzew w roku 2015  ...więcej
IV Zapytanie ofertowe
 
dotyczy: „Remontu pomieszczeń w budynku Wiejskiego Domu Ludowego w Starym Helenowie”  ...więcej
Lato z Kulturą
 
Warsztaty pszczelarskie i garncarskie, zajęcia sportowo - rekreacyjne, akcja „Lato na wsi” z zajęciami plastycznymi i nie tylko, to propozycje Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie na ciekawe i aktywne spędzenie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łaskarzew  ...więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 20 lipca 2015 roku
 
o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 136603W w m. Melanów w km 0+000 – 1+340, (działki o nr ewid. 307 i 311/1) gm. Łaskarzew  ...więcej
Wakacyjny piknik rodzinny
 
W weekend 18-19 lipca odbędzie się Wakacyjny piknik rodzinny na obiektach sportowych przy Zespole Szkół w Starym Pilczynie. Główny punkt programu to start I Edycji Turnieju Orlika „Snajper Cup 2015” ale nie zabraknie też atrakcji dla rodziców i ich pociech. W niedzielę, turniej będzie połączony z piknikiem rodzinnym zorganizowanym wspólnie przez Zarząd Klubu Sportowego „Snajper” Sośninka i Zespół Szkół w Starym Pilczynie.  ...więcej
Kontynuacja wakacyjnych zajęć z piłki nożnej dla najmłodszych
 
Kolejne zajęcia z piłki nożnej na boiskach sportowych w Krzywdzie i Starym Pilczynie dla dwóch grup wiekowych 6-8 i 9-11 lat organizowane przez Klub Sportowy Snajper Sośninka - kontynuując realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach projektu "Snajper dla mieszkańców gminy" celem upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Łaskarzew, odbędą się odpowiednio 18 i 20 lipca 2015 r.  ...więcej
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2015 roku
 
w sprawie inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55,600-107,283”  ...więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 15 lipca 2015 r.
 
Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 ze zm.) Wójt Gminy w Łaskarzewie zawiadamia strony, że w dniu 15.07.2015r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew na postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica – Sokół – Przyłęk - Nowy Pilczyn w km 13+060 – 14+525 na działkach o nr ew. 492 w m. Stary Pilczyn i nr ew. 308 w m. Melanów, gm. Łaskarzew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 462
Następne >>
 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Lipiec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA