30 listopada 2015. imieniny: Justyna, Andrzej, Konstanty
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym
 
dotyczy zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipniki”  ...więcej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym
 
dotyczy zadania pn.: „Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Łaskarzew w sezonie zimowym 2015/2016”  ...więcej
Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Łaskarzew
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) zwołuje się XI sesję Rady Gminy Łaskarzew w dniu 27 listopada 2015 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łaskarzew  ...więcej
Konsultacje społeczne
 
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”  ...więcej
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
 
w sprawie inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Pilawa - Dęblin od km 55,600 do km 107,283.”  ...więcej
Informacja o zakończeniu realizacji zadania
 
Wójt Gminy Łaskarzew informuje, iż 10.11.2015 r. zakończyła się realizacja zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2015”. Wartość całego zadania wyniosła 55.705,97 zł.  ...więcej
Inwestycje i zadania zakończone w październiku 2015 roku
 
W miesiącu październiku Gmina Łaskarzew zakończyła kolejne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2015 w tym: przebudowano drogę gminną, wykonano oświetlenie uliczne, zakończono modernizację świetlicy wiejskiej, wykonano montaż ogrodzenia, ułożono ok. 210 m2 kostki brukowej, zakończono realizację dostaw kruszywa z przeznaczeniem do bieżących remontów dróg gminnych, a w ramach bieżących remontów dróg gminnych, wykonano czyszczenie i kopanie rowów odwadniających...  ...więcej
97. Rocznica Odzyskania Niepodległości
 
11 listopada - w Święto Niepodległości - wywieśmy flagi narodowe. W oknach, na balkonach, umieszczając w specjalnych uchwytach na fasadach budynków - z zachowaniem szacunku dla naszego narodowego symbolu. Jest to wyraz naszego patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny. Spędźmy to święto radośnie i z dumą. Msza święta w intencji Ojczyzny i Narodu Polskiego zostanie odprawiona w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie o godz. 10:15
Zapytanie ofertowe
 
dotyczy: Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Lipniki  ...więcej
Konsultacje społeczne
 
w sprawie programu współpracy Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 518
Następne >>
 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA